Wednesday, May 31, 2017

Ĉio rapide trapasas

Lilakoj post floris, do monato majo finiĝis. Ili donis al ni ne nur belajn florojn, sed ankaŭ agrable flaris ĉirkaŭe. Kia ĝi estis? La unua duono estis sufiĉe malvarma, kaj pluvema, la duan duonon karakterizis varma vetero. Kelkaj birdoj jam flegis idojn, sed aliaj konstruas nestojn. Ĉio ripetiĝas ĉiu jaro, gravas, ke ni havu la tempon por rimarki sencon de naturo, kaj kompreni ĝian dependecon inter diversaj specoj.  Sed, ni gravas la plej grandan rolon en medio, kiele homoj.

Saturday, May 20, 2017

Abeloj maje - 2017

La fotografio prezentas mortintajn abelojn
Ĝis nun en mia abelejo mi ne havis multe de laboro, pro simpla kaŭzo, ĉar abeloj ne laboris pro malvarmo al ili. Marto estis pli varma ol aprilo, sed dum marto plantoj ne floris, sekve aprila vetero ne permesis elflugi ilin el abeloj. Bela vetero ekis de dek dua de majo, do abeloj intense komencis labori.
Verdire, mi jam en duono de aprilo preparis ĉiujn vivantaj abelsvarmoj por printempa sezono, simile kiel pasinta jaro, sed vetero evidentiĝis ne tre favore por abeloj, kaj mi devis denove 'vesti' vintre abelujojn

Hodiaŭ, mi havis amuzan hazardon. Antaŭhieraŭ najbaro venis al mi kaj diris, ke en lia kamentubo estas abelsvarmo, demandis min, ĉu mi povus purigi lian tubon de abeloj. Mi konsentis, kaj ĵus hodiaŭ prenis ilojn, konvenan veston, kaj atingis kamentubon. Badaŭrinde, malgraŭ mia zorgo  abeloj ne volis veni al nova 'dometo', pro tio, ke ili tien jam konstruis konvenan lokon. Mi aldonu, ke tiu ĉi 'dometo' estas tre alte. Interese, kio okazos kun ili dum la sekvaj tagoj. Krome, najbaro estis murdvundita per abelo, kvankam li staris sur tero.

Sunday, May 7, 2017

Tio kaj alio

Vetero ofte  varias, do, hieraŭ tago belis kaj hodiaŭ suno ne brilis, posttagmeze pluvis, temperaturo nur +8-10*C, ĝenerale oni povas diri: kaprica tago, malgraŭ tio unuopaj abeloj serĉis nutraĵon. Hodiaŭ, promenante ĉirkaŭ lageto, mi hazarde trafis je nesto de anaso, en kiu ĝi kovis, ĉar, ĝi estis kaŝita en urtikoj. Ĝi tuj forflugis, mi ne estas certa, ĉu ĝi revenos.
Mi aldonu, ke antaŭ kelkaj tagoj du nestoj kun ovoj de anasoj estis formanĝitaj, verŝajne ia besto tion faris. Mi ege bedaŭras tion.  Ho, naturo ĝi estas bela, sed tiel kruela.
Pro  problemo fotografio aperos poste.

Saturday, May 6, 2017

Printempo - 2017

La unua ovo en la nesto
Ĉu de hieraŭ komenciĝis vera printempo en mia regiono? Ĵus hieraŭ, mi ekvidis la unuan hirundon, kaj en mia regiono oni diras, ke hirundoj portas printempon. Krome, estas varme +20*C, milda venteto, ankaŭ aperis suno sur ĉielo. Pro agrabla varmo ankaŭ ranoj gaje kvakas en mia lageto.

Ĝis hieraŭ aprilaj noktoj estis malvarmaj, kaj tagoj ne tro varmaj 8-10*C. Nun komencas flori fruktaj arboj, dum la antaŭaj jaroj tio okazis pli frue. Ĝenerale, ĉio disvolviĝas malrapide pro ne favora vetero.

Eksterlandaj aferoj - Francio

Morgaŭ en Francio okazos balotado, civitanoj elektos  prezidanton de la lando. Pretendas du kandidatoj al posteno. Dimanĉe civitanoj decidos, en kiu direkto marŝos Francio. La mondo kun granda intereso montras situacion en la lando. Ĝenerale oni vidas malpaciencon. Ĉu mi rajtas skribi pri tiu ĉi temo, kvankam Esperanto estas neŭtrala. Tamen, mi pensas, ke bono estas ĉiam la sama, kaj ĝi antaŭ ĉio estus povinta venki. Sed,...

Sunday, April 30, 2017

Monato majo

Baldaŭ bela majo, mia amata monato.
Mi atendadis ĝin malpacience, kaj delonge,
Sed, mi kaptos vin morgaŭ, mia frato.
Majo, ĉu ĝi lasos ion en mia koro?

Saturday, April 29, 2017

Lageto - 49

De longa tempo mi ne skribis pri mia lageto, do iom da vortoj pri ĝi. Vere, mi ĝojas, ke ĝi denove reviviĝis, ĉar estas en ĝi akvo. Kvankam tri jaroj antaŭe, alteco de akvo estis pli granda, sed nuna abundo estas kontentiga. Do, mi laŭ eblo laboras ĉe ĝi. Ĉefe mia laborado fokusas ĉe fortigado de bordoj.
La unuan de aprilo mi enmetis en lageton iomete da fiŝoj por plua kreskado. Fiŝoj kresku rapide kaj evitu danĝerojn?

Sunday, April 23, 2017

La printempo - 2017

ĝi provu ripari elektron?
Aprilo donis al ni spritaĵon, ĉar ĝi trompis nin. La unuan de aprilo estis tre bela, printempa vetero, sed la sekvaj tagoj ne estis favoraj al homo. Vere martaj tagoj estis pli agrablaj ol aprilaj. Mi prenu hodiaŭan tagon - matene iome frostis, sed la sekvaj horoj alportis pli varman veteron, pinto estis dum tagmezo +18*C, do, el mia korto, ĉiuj abeloj de longa tempo gaje kaj ĝoje komencis labori. Tuj vetero rompiĝis - estiĝis, ke temperaturo malaltiĝis ĝis +5*C, eĉ momente pluvneĝis, kaj fulmis kaj tondris. Fakte, ĉe ni oni diras, ke: aprilo, monato interplektita... /kwiecień plecień.../

Monday, April 10, 2017

Rememoro pri katastrofo de aviadilo


Hodiaŭ pasas sep jaroj, kiam okazis kraŝo de pola aviadilo sur teritorio de Ruslando kun pola prezidanto kaj 95 gravaj personoj el politika vivo. Tio estis 10.04.2010, je la 8.41 horo. Do tial pola nacio memoras pri ili, kaj organizas renkontojn rememorantajn tiama tempo.

Sunday, March 19, 2017

Mia abelejo

ili sentas printempon
Kiel abeloj travivis vintron? El 28 abelsvarmoj - vivas 25. Mi supozas, ke tri svarmoj mortis, pro malsekeco. Januaro en mia regiono estis sufiĉe varma kompare al pasintaj jaroj, do, abeloj ofte elflugis el abelejoj /23,27,28,29/. Ĝis nun, de marto abeloj estas aktivaj, krom kelkaj tagoj, ekzemple hieraŭ, ĉar pluvis, kaj hodiaŭ estas vente. Ili alportas poleno, kvankam plantoj amase ne floras.
Do, al mi atendas multe da laboro.
abelujoj januare


Thursday, March 9, 2017

Mallonge pri politiko

Malbone okazis, ke ĉefministroj UE rifuzis akcepti polan kandidaton Jacek Sariusz Wolski al posteno de Ĉefo de Konsilo de Eŭropo. Kaj elektis D. Tusk por ĉi tiu posteno.

Mia taglibro

Bonvenu karaj amikoj!
Post longa tempo, mi zorgos pli ofte aperigi notojn en ĉi taglibro. Vere, mia silento ne dependis de mia nevolo. Eble printempo ironta estos ĉe mi.

Sunday, January 22, 2017

Pensoj - feliĉo

ĉiu homo estas forĝisto de propra feliĉo.

Mi iam skribis pri feliĉo, sed inspiris min poemo trovita en retejo traktata pri ĝi. Tiuj ĉi frazoj bone prezentas feliĉon. La ĉio enhavas en la lasta frazo "unue kresku en nia propra koro". Tamen, ni devas zorgi eĉ flegi ĝin ĉiun tagon, ankoraŭ ni aldonu, se ni ne scipovas doni feliĉon al alia homo, ni estos malfeliĉuloj.

Friday, January 20, 2017

Lerni la historion

Kiel ni malobservas historion, fino estas simile vidata sur bildo
Pardonu  pro mia silento, sed...

La temo, kiun mi tuŝas laŭ mi estas principa, ĉar ni plejparte ĝin neglektas kiel homaro. Do, mi skribas ete pri ĝi.
Historia Magistra Vitae Est. Estas malnova latina diro "Historia Magistra Vitae Est" kiu signifas: Historio estas la instruisto de la vivo. La diro estas prava kaj mi konsentas kun ĝi, ĉar la historio estas tre grava kampo de scienco. Evidentecon de nia pasinteco, kaj nia sekvonta agado.

Miaopinie tio devus pretendi kiel fiksita vico, ŝnuro de homa historio. Tio okazis, tamen, malsame. La temo estas nur la tezo de ĉiuj niaj noblaj  instruoj.
Sed kion ni lernis de la historio? Per la scio de historio ni/mi/ povas korekti kaj trakti pli bone ĉiutagan vivon, ni eble jam scias kiel ni procedu ĝin? La celo de mia diskuto estas prezenti historion, kiel ĉi tiu tre bona majstrino de niaj vivoj.

Historio helpas nin kaj helpos en posta vivo, ĝi montras nin erarojn devus estu evitita en kiuj momentoj oni devus agi malsame. Kiel rezulto, ni povas eviti multajn miskomprenojn kaj malagrablaj situacioj. Tiu scio helpas nin, ke vivo kaj inspiro por plue evoluigi siajn kapablojn kaj malkovrojn novajn aĵojn. Konon de la historio ne donas receptojn por solvi problemojn, sed permesas esplori la fonto de reciproka malfido kaj eviti ripeton. Malnovaj eraroj.

La muzeo estas plua pruvo de nia rakonto. Kiom da tempo povas postvivi ĉiutagajn objektojn, kiujn ili uzis milojn de jaroj? Ĉiuj, eĉ la plej malgranda ero de la pasinteco, eĉ peceto de papero, iusence, atestas la fakton, ke iam la mondo estis plena de vivo. Tiu kolekto de ekspoziciaĵoj ankaŭ kontribuas plejparte konfirmi la tezon, ke historio estas nia instruisto. Danke al tio ni lernos kiel niaj prauloj vivis, kion ili faris, kion ili moralajn valorojn havis.

Ni citu alian argumenton: Ĉiu okazaĵo de jaroj, ĝi havas iujn konsekvencojn en la ĉeestanta. Se ne por la invento artistoj de pasintaj epokoj, la hodiaŭa vivo aspektus tre malsama. Ĉar, kiam vi trovis tempon por butikumado en proksima urbeto, sen la uzo de rimedoj de transporto. Kiom da tempo ni povas ŝpari tajpadon sur la klavaro, anstataŭ permane. Kaj ĉiu danke al Guttenbergo, kiun inventis printado. Ĵus, homoj kutimis tajpiloj, hodiaŭ, tiuj maŝinoj estis anstataŭitaj de komputiloj. La tuta rakonto kuŝas en la fakto, ke per instruado kaj lernado, ni povas plibonigi diversajn inventojn. Ofte, ni ne rimarkas kiom grandan efikon ili havas sur nuna vivo okazaĵojn en la pasinteco, kaj estas plejparte danke al ĝi, nia vivo estas multe pli facile.

Ni rimarku, ke konstante lerni kaj instrui, ni povas ankoraŭ multe atingi por ĝenerala plibono. Ĉi vivo skribas niajn skriptojn kaj provokas nian agadon por scii pli kaj pli novajn kaj interesajn aferojn. Kaj ni povas esti certaj ke, kion ni faras en la nuna momento, iros malsupren en historio, kaj kelkcent jaroj niaj posteuloj estos inspirota en nia nuna vivo, kaj analizi ĉiujn erarojn, tiel, ke ĝi ne plu faru. En ĉiuj ĉi kuŝas la beleco de historio kaj tio estas pruvo, ke ĝi estas nia instruisto.