Sunday, March 19, 2017

Mia abelejo

ili sentas printempon
Kiel abeloj travivis vintron? El 28 abelsvarmoj - vivas 25. Mi supozas, ke tri svarmoj mortis, pro malsekeco. Januaro en mia regiono estis sufiĉe varma kompare al pasintaj jaroj, do, abeloj ofte elflugis el abelejoj /23,27,28,29/. Ĝis nun, de marto abeloj estas aktivaj, krom kelkaj tagoj, ekzemple hieraŭ, ĉar pluvis, kaj hodiaŭ estas vente. Ili alportas poleno, kvankam plantoj amase ne floras.
Do, al mi atendas multe da laboro.
abelujoj januare


No comments: