Wednesday, December 24, 2014

Kristnasko - 2014

Okaze de Kristnasko mi volas sendi bondezirojn al FIDELAJ GEAMIKOJ kaj ĉiuj SAMIDEANOJ.

          GAJAN KRISTNASKON
    kaj FELIĈAN NOVAN JARON 2015 deziras
           Piotr

Tuesday, December 23, 2014

La lageto - 36lageto 'rivereto'

 Mia mieno estas pli gaja, ĝuste evidente mia lageto kovriĝi per akvo. Kvankam kvanto da akvo ne estas tro granda. Mi rimarkis ankaŭ, ke komencas eĉ alflugi anasoj. Ili ankaŭ estas kontentaj pro tiu situacio, ĉar en lageto ili trovas ion por manĝo en sekaj postaĵoj de herboj.

                   Malgraŭ malbela vetero por laboro – iom pluvis, ventis, do mi laboris ĉe unu el etaj lagetoj nomite ‘rivereto', nomo devenas de ĝia longeco.  Estas sufiĉe facile labori pro tio, ke  grundo estas mola, krome, ne estis tiel profunde. Laboro ŝovas malrapide, ankaŭ  kondiĉoj ne tro komfortaj, sed plue kaj antaŭen.                          

Sunday, December 21, 2014

La vintro -2014

Iom da printempo dum vintro
Dimanĉo - astronomia vintro venis, sed senfrosta kaj senneĝa, kvankam iom ventas. La plej parte vintro aspektas alie, ĝi alvenas al ni per blanka ĉevalo kurante sur neĝa vojo. La temperaturo dum tagmezo +5*C. Oni aŭguras, ke sekvaj tagoj similos al hodiaŭa tago.  Ĉu tio okazos, ni baldaŭ ekvidos. Stranga vintro, ĉu ne?

Tuesday, December 16, 2014

La lageto - 35

Sen komento, ...

Mia doloro estas granda, kiam mi promenis laŭborde de lageto, mi rimarkis ion blankan en la akvo, estis ankaŭ maldika tavolo  de glacio. Komence mi pensis, ke tio estas blanka kalamo, sed kiam mi eltiris el akvo evidentiĝis – tio estis angilo. Ĝi mezuris 60cm kaj ĝi aĝis 2,5 jaroj, kaj estis mortinta. Tamen, mi supozis, ke ĝia vivo estas danĝera por plua ekzisto pro manko de akvo.
Somere mi provis ĝin kapti, senrezulte, tiam lageto estis preskaŭ malplena de akvo.

Kaj hodiaŭ ankaŭ mankas akvo en mia lageto, sed tio estas ne nur mia afero, ĉar en tuta regiono ne pluvas, kaj grunda fundo de akvo malaltiĝis ĝenerale. Laŭ mia konstanta mezuro  manki en mia lageto – 54 cm  de akvo. Surfaco de la lageto aspektas terure.

Saturday, December 13, 2014

Polaj aferoj - protestoj

La marŝo de protesto en Varsovio
Hodiaŭ ĵus pasis la 33a datreveno de enkonduko en Pollando „La stato de milito”  - okaze de tiu ĉi dato unu el dekstraj partioj organizis demonstracion. Ĉefe ĝi fokusis pro tiu dato - 13 de decembro 1981, por ke omaĝi pereintoj dum tiu periodo, kaj alia kaŭzo pli grava – por esprimu sian malkontenton pro falso de balotoj, kiuj okazis la 16 de novembro.
Sur la stratoj de Varsovio marŝis ĉirkaŭ 60 -80 miloj da homoj el diversaj anguloj de lando, kaj varsovianoj  portis naciaj flagoj, paneloj, blanko-ruĝaj rozoj, kantis patriotismaj kantoj. La komenco de marŝo kaj fino  oni kantis himnon.   – tia maniere ili malkontentiĝis kontraŭ nuntempaj ŝtatanoj. Kompreneble pinta punkto estis parolo de ĉefo de opozicia partio Sinjoro Jarosław K. Li  en akraj vortoj diris, ke ŝtatanoj, alivorte reganta Koalicio ne zorgas pri bonstato de simplaj civitanoj.
Mi citu etan fragmenton el parolo  Tiu ĉi marŝo estas de marŝo civitana tiuj, kiuj preferas en Pollando bonan ŝanĝon, kiuj volas venki en batalo kun disvastiganta malbono…”   „ homoj en Pollando volas aŭtoritaton honestan kaj justan. Aŭtoritato, kiu estimas Polan moŝtan staton, rangon de poloj – tie en Pollando kaj en la mondo...".

Sunday, December 7, 2014

Esperanto- instuado de Zamenhof

 Sed tiuj Esperantistoj, kiuj apartenas al nia afero ne per sia kapo, sed per sia koro, tiuj ĉiam sentos kaj ŝatos en Esperanto antaŭ ĉio ĝian internan ideon; ili ne timos, ke la mondo moke nomas ilin utopiistoj, kaj la naciaj ŝovinistoj eĉ atakos ilian idealon kvazaŭ krimon; ili estos fieraj pri tiu nomo de utopiistoj.

Friday, December 5, 2014

La naturo - planto - daturo

La daturo kaj apud ĝi oleandro.
Mi ŝatas plantojn, sed precipe tiuj, kiuj bele floras, kvankam ĉia floranta planto havas sian ĉarmon.
Nun mi prezentas tiun ĉi floron, tio estas daturo, kiun mi kultivis. Tamen ĝi bezonas tre fekundan grundon, kaj la plej grave malsekecon. Tiu ĉi prezentata planto bezonas somere ĉirkaŭ 10 litrojn da akvo, tage. De kie mi scias pri tio, ĉar ĝi kreskas en la sitelo. Alikaze, kiam ĝi ne estas akvumata, ĝi velkas.

Tuesday, December 2, 2014

Ekologio - nia sano

Ni ofte miras, kial ni malsanas, kvankam ni manĝis freŝan manĝaĵon. Kuracisto ne scias kaŭzon, kaj demandas pacienton, kion vi manĝis hieraŭ? Evidentiĝis, ke freŝaj legomoj, aŭ aliaj produktoj kaŭzis pro nia malsano.

Farmistoj por akceli kreskadon de bestoj nutras ilin per nutraĵo kun antibiotikoj kaj aliaj komponentoj, tio certigas, ke bestoj kreskas pli bone kaj ne malsanas, tio bedaŭrinde okazas. Do, bredado estas el ekonomia punkto pli profita por bredistoj.
Ni prenu grandegan bredejon de kokinoj. Ĉu bredisto permesas, ke bredejo kalkulante miloj da kokinoj pereas? Mi aldonu, ke kontrolo ekzistas, por ke malkovru antibiotikojn, sed tio estas longa vojo, kiam laboratorio donas rezulton. Finfine ni jam manĝis viandon, ovon!

Serĉistoj indikas ofte, ke antibiotikoj ĉeestas en diversaj produktoj, krome viandoj, ankaŭ legomoj, fruktoj, grenoj kultivataj sur grundoj fekundigataj per sterko de bestoj.
Do, ni havu plenan konscion pri tiu minaco!

P.s. Ĉu vi eble rekonis karakterizan sufiĉe longan vokadon de kortbirdo aŭdatan en filmeto?

Sunday, November 30, 2014

Lageto - 34

Sur la fundo de lageto kokinoj serĉas nutraĵon
Kiam, mi observas mian lageton, mi ne kredas, ke en ĝin  mankas akvo. Terure!!!

Thursday, November 13, 2014

Ĉiutaga vivo

La plej gravaj agoj hodiaŭ:
- veturo al urbo Lipno, bicikle, por aranĝi gravaj aferoj
- mastrumado ĉe kaprinoj kaj kokinoj
- savo de kokino el koto de lageto, ĝi malintence enfalis koton.
- vizito ĉe najbaro en jena afero, ĝia hundo murdis kokinon, alia fulgis en koton
- hejtado en fornejo

Friday, November 7, 2014

Lageto - 33

Ĝi kvankam malrapide, sed ĝi eble denove provos ekzisti! Temas kompreneble pri mia lageto.
La fotografio montras nur pasistan tempon

Sunday, November 2, 2014

Aŭtuno - 2014

Kvankam estas la 2-a de novembro, plue estas varme, hodiaŭ posttagmeze la temperaturo estis +15 gradoj.
La suno brilis tutan tagon. Pri la varmeco atestas ankoraŭ flugantaj insektoj, mi vidis abeloj, kiuj alportis polvon.
Pli multo de arboj ankoraŭ ne perdis folioj. Miaopinie aŭtuna vetero ne memorigas antaŭajn jarojn. Sed, mi menciu, ke 25 kaj 26 de oktobro iom frostis nokte /-3*C/ kaj tage estis nur +2* gradoj.

Thursday, October 30, 2014

Mia familio

Hieraŭ, 29 de oktobro venis al la mondo mia dua mia nepo. Li estas bebo de mia bofilino.

Lageto - 32

Ni vidas nur sekaj folioj sur mola koto.
Ho, jaro 2014 kiel ĝi estis malfavora por lageto,
Lageto mia!
Nur malfavora? Kiel tio okazis?
Ĝi ĉesis ekzisti, restis nur tavolo de densa koto.

Mi estis fiera pro tiel bela lageto,
Tio daŭris longe,
Jaro post jaro, la vidaĵo agrabligis mian ĝojon.
Vere, multe jarojn!

Kion kaŭzis por tiu ĉi kazo?
Klimato!

Tuesday, September 23, 2014

Aŭtuno - 2014

Hodiaŭa tago, la unua tago de aŭtuno similas al aŭtunaj tagoj, precipe ĝis tagmezo. Matene ventis, folioj falis de arboj, iom pluvis, kaj, mi observis jam  reveno de birdoj al sudaj varmaj landoj.

Sunday, September 21, 2014

Lageto - 31

De unu monato mi ekis novan strategion, se temas pri mia lageto. Kaj aranĝas ĝin en alia maniero, mi supozas, ke savos konvenan nivelon de akvo en la lageto. 

Somero -2014

Do, la somero preskaŭ finiĝas en la jaro 2014. Ĝi estos memorinda por mi, precipe pro tio, ke mia lageto sekiĝis, kaj ankaŭ pro vetero - varmegaj tagoj.

Wednesday, September 17, 2014

Historio - el pola historio


Ĝi estas grava dato en pola historio, ĵus en tiu tago en la jaro 1939 sovetaj soldatoj konkeris orientan parton de Pollando. Tio okazis surbaze de interkonsento de pakto Ribentrop - Mołotov.

Monday, September 1, 2014

Historio - La dua mondmilito

historia foto, soldatoj trapaŝas polan limon
La unua septembro 1939, akurate je 4:40 unuaj bomboj falis sur pola lando. Tiam germana kirasŝipo Schleswig-Holstein komencis bombardi  Westerplatte. Ĝi estis signo, ke komenciĝis la Dua Monda Milito. La 75a datreveno de la eksplodo de la konflikto. Kaj en Westerplatte hodiaŭ oni delegis memoran apelacion kaj estis pafita honora Salvo. Ankaŭ oni  metis girlandojn ĉe la Monumento de la Defendantoj de la Bordo.

Ankaŭ samtempe, aviadiloj ekis bombardi polan urbeton - Wieluń, kvankam en ĝi ne estis nenia milita industrio, nur temis, por ke timigi polajn civitanojn. Tiam pereis 2 mil civitanoj, kaj centro de urbo estis tute detruita

Friday, August 29, 2014

Mia familio

Hodiaŭ mia familio pligrandiĝis, ĉar mia filino naskigis idon. La antaŭnomo de bebo estos baldaŭ pripensita. Pro tiu ĉi okazo mi estas ege kontenta, kaj sentas grandan ĝojon.

Wednesday, August 27, 2014

La lageto - 30

Mi laboras ĉe bordo de lageto, akompanas la kato, ĝi eble volus ankaŭ helpi al mi.                      
Ĉu la tendenco de sekiĝo de akvo en lageto haltiĝis? Dimanĉe, pluvis ĉirkaŭ du horojn, kaj pro tio nivelo de akvo altiĝis.
Laste, mi ofte laboras ĉe lageto, ĉar en ĝi mankas la akvo, do, tio estas oportuna kaj pli konforme por mi. Ĝuste sur la fotografio mi faris 'harplektaĵon' el arbustoj kaj surmetas ĝin apud la bordo. Poste mi eltiras koton kaj kovras ĝin por fortigi randon.
Plej parte mi tiun agon faras en gantoj, sed tiam mi ne enmetis ilin, kaj imagu al si, ke hazarde mordvundis min ia insekto en la fingron. La piko estis dolorega, krome la fingro tuj ŝvelis, kaj forte jukis. Hodiaŭ nivelo de akvo estas, /manko/  - 64cm.

Ekologio - ventilego

Sur la foto oni vidas kampon de maizo, tio estas mia plantoj.
Ĝi estis konstruita dum unu tago, hieraŭ, mi tion observis. Apartaj detaloj de ventilego, speciala subportilego transportis kaj starigis en sia loko. Supozante zorgoj pri konstruo daŭris kelkaj jaroj. Kial mi skribas pri tio, ĉar la konstruo situas proksime de mia domo, eble 1,5 km, kaj tio ne plaĉas al mi. La pejzaĝo estis malordigita.

Friday, August 22, 2014

La lageto - 29

Ĵus antaŭ momento mi elfosis iom da koto el lageto. Mia lageto, ĉu ĝi estas lageto? Preskaŭ tuta surfaco de lageto ne ekzistas, ĉar mankas en ĝi akvo. Restis nur simplaj fiŝetoj, kiuj kapablas daŭri kaj vivi en malpura akvo. Mi jam posedas 19 jaroj tiun ĉi bieneton, kaj ne vidis tiel malplenan lageton. Mi  volus savi vivon en lageto, sed nenion povas mi fari. Verdire, mi estas pesimisto, se temas pri rapida riparo de situacio.

Saturday, August 16, 2014

La somero - 2014

Herbaĵoj ĉe rando de lageto
La somero 2014 estos longe en mia memoro. Unue, pro varmega vetero, kaj due, nivelo de akvo en lageto - tre malalta.
Ĝenerale, ĉi - somere en mia regiono oni povas diri, ke nur pluvetis, do, estis seka, tre suna vetero.
Hieraŭ iom pluvis ĉirkaŭ unu horo. Do, nivelo de akvo en lageto antaŭ pluvo estis  -66 cm /manki/ kaj post pluvo -63 cm.

Saturday, August 9, 2014

La lageto - 28

Pli granda parto de lageto jam ne ekzistas tiu kokino atestas pri la situacio, sub ĝi estas koto ĉirkaŭ 1 metro. Por mi tio estas modesta afero.

Historio - la dua mondmilito

Forĵeto de atomaj bomboj sur du japanaj urboj. La 6- an kaj 9-an de aŭgusto 1945,- Hiroŝimo kaj Nagasaki suferis pro atako de atomaj bomboj.
La 6an de aŭgusto 1945, ĉielo super Hiroŝimo tuj eksplodis. Fulmo pli forta ol suno, en unu momento fulmis la tutan urbon. Tuje malfermis kvazaŭ pordoj de infero. Dekoj da miloj loĝantanoj simple pereis. Tri tagoj poste la samon tuŝis alian urbon - Nagasaki.
Kaj tie ankaŭ estis kvazaŭ infero.
La uzo de tiuj du bomboj ŝanĝis vizaĝon de la mondo, kaj donis komencon de vetkuro de atoma periodo.

Saturday, August 2, 2014

Esperanto - 21

Lasta fotografio el Bonaero.
Lasta tago de Universala Kongreso. Lo solena fermo estos je la 10.00 horo. Mi citas rezolucion de Kongreso.

REZOLUCIO DE LA 99-A UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

"Ni, 706 partoprenantoj en la 99-a Universala Kongreso de Esperanto, venintaj el 57 landoj de ĉiuj mondopartoj al Bonaero, Argentino,

Diskutinte en pluraj sesioj pri la temo Ĉu la nepoj nin benos? Streboj al daŭripova estonteco;

Konstatinte,


ke Esperanto reprezentas plene aktualan strebadon, kun evidentaj ligoj al aliaj esencaj agadoj kadre de la nuntempaj tutmondigaj tendencoj,

ke la celado al sanaj, dauripovaj socioj, bazitaj sur paco, justeco, demokratio kaj ekonomio servanta al la homoj kun respekto al la vivosubtenaj sistemoj de la naturo, kongruas al la interkultura solidareco kiu ĉiam motivis la Esperanto-movadon,

kaj ke en la diversaj aliroj al daŭripovo ofte mankas sufiĉa atento al la ligo inter la lingvaj demandoj kaj aliaj esencaj agadoj, kio donas al ni la taskon daŭre kaj pli efike labori tiukampe;

Alvokas

ĉiujn subtenantojn de Esperanto fari ĉion eblan por plenumi nian apartan rolon kiel movado por justa, konscia multlingvismo, kaj viciĝi inter la diversaj sociaj movadoj por interkultura kaj kontraŭdiskriminacia edukado, homaj rajtoj, naturprotektado, popola klerigado, rimedosparaj vivstiloj kaj aliaj;

Deklaras,

ke la valoroj necesaj al la konstruado de daŭripova monda socio estas kernaj valoroj de nia movado, ĉar mondo, en kiu Esperanto daŭre havos sencon, estos mondo, kiu ekonomie kaj ekologie, politike kaj kulture, konservas diversecon, pacon kaj justecon."

Kaj samtempe ...

Friday, August 1, 2014

Esperanto - 20

Vendredo, antaŭ lasta tago de la kongreso.
Mi patoprenis prelegon pri estonteco de plia daŭro nia "patrino Tero", sed preleganto bazis ĝin  de franca sciencisto preminto de Nobel - profesoro Duve.  La prelego estis tre interesa, Hazarde mi vidis ankaŭ muzikistoj de gvardio nacia de Argentino, kiuj ludis ĉe monumento 'Obekisko'.

Thursday, July 31, 2014

Esperanto - 19

Ni dum interparoloj
Lasta tago de monato julio, do por mi estis iom libera dum mia estado en Bona Aero.  Kvankam ĵus hodiaŭ mi promesis al mia amiko en Rosario, ke ni renkontĝu, sed pro mia ne tro bona farto mi rezignis, ĉar la urbo estas sufiĉe malproksime de mia loko, mi estas en Buenos Aires
Mi partoprenis en seminario, kiu traktis kiel disvastigi Esperanton en mia propra loko, kaj pro tio helpi UEA.
La renkonto estis gvidata de sinjoro el Koreio, en  ĝi partoprenis sufiĉe multe da personoj, kaj ĝenerale estis  interesa.
Mi ankaŭ renkontis mian amikon el Brazilio, sed ...
Krome, mi decidis promeni tra la urbo, kaj aĉeti etajn memaraĵojn por mia familianoj

Esperanto - 18, San Antonio

Pejzaĝo el Argentina vilaĝo
Hieraŭ merkrede, mi ekskursis ekster Bona Aero la vojaĝo estis al San Antonio, kaj poste ni vizitis grandan bienon. La bieno impone estas granda, ĉar ĝi havas ĉ 500ha da grundo, ĝia nomo sonas Ombu de Areco. Ĝia komenco ekis de 1808 kaj daŭras ĝis nunaj tempoj, kompreneble ĝi transiras de manoj al manoj, alie ĝi estas heredita de familianoj.
Post alveno la dommastrino salutis nin varme, Oni gastigis nin per trinkaĵoj, etaj kukoj kaj aliaĵoj. Ni rajdis ĉevale kaj ĉevalajn veturilojn. Sekve oni gastigis nin, ni sidis ĉe tabloj kun manĝaĵoj, regis bovaĵa viando, ankaŭ aliaj manĝaĵoj tre bongustaj, estis ankaŭ vino, kukoj. Post la manĝaĵo loka artisto kantis, krome, estis dancoj sur herba grundo. Fine unu el laboristoj de bieno prezentis sian numeron kun ĉevalo, ĝia ĉevalo estis fidela al liaj petoj, kaj faris ĉiujn komandojn pri kiuj li ordonis al ĝi.
Simile kiel en cirko. Estis amuze, kaj gaje. Por ni tio estis agrabla ekskurso. Ni trafis belan veteron, estis suna, varma vetero.

Wednesday, July 30, 2014

Monday, July 28, 2014

Esperanto - 16

Mi - Piotr en la hotela akceptejo
Mia la unua tago en Bonaero dum  Universala Kongreso.

Tuesday, July 22, 2014

Esperanto - 15

Mi pensas, ke ĉiu esperantisto volus partopreni Universalan Kongreson de Esperanto. Sed ne ĉiam cirkonstancoj permesas por ĉi tiu entrepreno. Estas diversaj kaŭzoj, ke ni ne povas realigi. Mi ankoraŭ ne partopreni UK, sed...

La lageto - 27

Ni vidas kovritaj plantoj sur ra lando
Estas varmegaj tagoj, do laboro ĉe la lageto ne ŝovas antaŭen, kvankam estas veraj kondiĉoj pro malalta nivelo de akvo. Tamen, mi iom provas agi sur surfaco de lageto. Neimageble estas malalta nivelo de akvo, mi ne memoras ion similan, laŭ mi estas kaj estos katastrofo, se mi povas tiel diri.

Sunday, July 6, 2014

La naturo - oriolo

Tio estas malfacila tasko fari fotografion de oriolo, ĉar la birdo similas al folioj de arboj, krome ĝi estas tre vigla. Do, mi nur  faris filmeton de kronoj de arboj, ĝuste en branĉoj estas kaŝitaj plenkreskuloj kun iliaj idoj, do aŭskultu senĉesan vokadon de birdoj. Ĵus antaŭ ne longe kovis idoj de orioloj. Komence, ni aŭdas voĉon de virkoko, ĝi anoncas pri la afero.

Friday, June 27, 2014

Tio kaj alio - "ranĉera" festivalo

 Pozdrawiam moje dalekie znajome. Miaj malproksimaj amikinoj.
Tio estas nova festivalo de vilaĝaj kantoj, ĉar la tria. Kaj, ĝi traktas pri simplaj diversaj aferoj en ĉiutaga vilaĝa vivo en la lando. La antaŭa konkurso ĵus okazis en vilaĝo Kikół, kaj ĉi - jara ankaŭ en la sama loko. Vere, la grupoj de lokaj artistoj estas el diversaj anguloj de Pollando. Ĉu tio jam estos konstanta loko de la sekvaj festivaloj, ĝi evidentiĝos?
Mi prezentas fotografion, sur kiu estas mi, kaj du hazarde renkontitaj ĉarmaj virinoj vestitaj en regionaj kostumoj el vojevodio 'lubelskie'

Monday, June 23, 2014

La tago de patro

Mi pripensis, ĉu tiu ĉi grava tago restos por mi ĉiam memorinda. Verdire, en mia kazo tio jam ĝi ne gravas. Sed hodiaŭ, mi estis agrable surprizita, ĉar mia filo ja estas plenkreskulo telefonis al mi kaj bondeziris okaze de iu ĉi tago. Mi tion akceptis kun granda plezuro. Kial mi skribas pri ĉi- fakto, eble li iam tralegos tiun noton kaj rimarkos, ke prozaj vortoj gravegas en nia homa vivo.
Dankon kara filo pro memoro kaj deziroj!

La lageto - 26

Videblaj herboj en lageto.
 Mi sufiĉe longe ne skribis informon  pri lageto, sed hodiaŭ observante ĝin, mi vere malpaciencis. Temas pri malalta nivelo de la akvo en ĝi. Pro tio diversaj akvaj herboj etendiĝas kaj kreskas sub la akvo. Do, surfaco de lageto konstante malpligrandiĝas. Malgraŭ, ke la monato majo estis iom pluvema, sed tio ne sufiĉis plenumi mankon. Mi volas eĉ ne pensi, kio estos dum septembro, kiam ne sekvos pluvoj. Krome tio, formiĝas kotaj insuletoj. Manko de akvo - mezuranta laŭ konstanta punkto -39 cm.

Wednesday, June 4, 2014

De socialismo al kapitalismo

La afiŝo de Solidareco
 Hodiaŭ, nia popolo festas gravan datrenevon, ĉar ĵus pasis 25 jaroj de libera elekto de parlamentanoj post la dua mondmilito. La momento estis ege grava, kaj turnopunkta, sed verdire, historie, mi skribu, ke libera baloto en Pollando estis nur parte. Ĉar tio  sekvis de kompromiso, kiun oni ellaboris dum kunvenado de ronda tabulo /okrągłego stołu/
Malgraŭ, ĉion la dato de 4-a junio 1989 oni akceptas kiel la unuan liberan baloton.
Mi aldonu, ke dum ĉi festo partoprenis prezidantoj kaj aliaj ĉefuloj el 50 landoj.

Google decidis ankaŭ festi tiun ĉi datrevenon tiel gravan por ni poloj, inspirante per logo de Solidareco la specialan grafikon

Sunday, May 18, 2014

Agrikulturo - abeloj

 Mia edzino prezentas novan abelujon.                  
Hodiaŭ dimanĉo, sed kiel laborema, kaj nervoza por mi, ĵus abeloj kaŭzis al tio. Sabate posttagmeze mi rimarkis, ke abeloj estis ege malpaciencaj en ĝia abelujo, detale ili ariĝis en granda grupo sub tegmento, kaj nur pro tio, ke la tago estis nubema kaj pluvema ili ne forkuris. Kial abeloj tiel faras, ĉar en abelujo formiĝis nova /la dua/ abela familio, kaj  tiu familio volas havi novan domon, ili estas grande fortaj, do riskas krei futuran familion. La situacio maturiĝis, mi devas aranĝi novan ejon por novuloj. Mia supozo okazis trafe. Ĉe la okazo, eble mi kunprenos iom da mielo, mi tiel pripensis. Finfine, mielon mi ne prenis, sed parton de kadroj kun abeloj transportis en novan abelujon. Min kontentigis la situacio, ke mi aranĝis, kaj akiris plian abelujon.
Mi feliĉulo, sed nur por la unu horo. Kial? Ĉar en aero mi ekrimarkis grandan nubon de abeloj, ili furiozis, longe flugis, kaj trovis proksime de tiu ĉi abelujo altan arbon, poste ariĝis en kuglon kaj pendis sur branĉeton de arbo. Do, mi havas problemon. Tamen mi solvis ĝin.

Thursday, May 8, 2014

Monday, April 28, 2014

La naturo - pri oriolo

Ĵus hodiaŭ matente mi aŭdis la voĉon de oriolo, ĝi estas mia ŝatata birdo.

Tuesday, April 22, 2014

Mia familio - datreveno

Ĵus hodiaŭ estas nia geedza  datreveno. Mi kaj mia edzino solenas gravan por ni datrevenon. Ni bone memoras tiun tagon, tio estis dimanĉo la unua tago de Pasko.

Thursday, April 10, 2014

Smoleńsk - rememoro pri katastrofo

Hodiaŭ pasas la 4-a datreveno de katastrofo kun 96 personoj, dum kiu ĉiuj pereis. Tio estis en nia postmilita periodo la plej granda tragedio, ĉar en ĝi pereis Prezidento de Pollando kun lia edzino kaj 94 aliaj eminentaj homoj. Ĝis hodiaŭa tempo la popola vere ne konas kaŭzon de tragedio.

 Mi citas unu el opinioj pri la katastrofo 10.04.2010. "Prof Staniszkis 10/04: Kuraĝo ne iĝis pli malkara. Donald Tusk-Ĉefministro de Pollando,  prenis nepardoneblan decidon, doni al la rusoj esploron."

Wednesday, April 2, 2014

La printempo - 2014

Ploranta saliko, jam havas la unuaj folioj
Pola proverbo pri la monato aprilo diras: 'Kwiecień - plecień, to przeplata trochę zimy trochę lata'
"Aprilo - interplektilo
Ĝi alterne interplektas iom da vintro,
Kaj  iom da la somero".

Ĵus en monato aprilo en nia klimata regiono, nia korpo devas ŝanĝi sian pensadon kaj manieron por alia ritmo. Ni jam eble havas tion en nia naturo.
La vivo kun harmonio, kun la naturo estas ŝlosilo,  dank’ al tio oni kovras  plimulton da ĉarmo en la ĉiu taga vivo. Tial gravas, por ke oni komprenu ĉi tiun principon,  ke la esenco de natura ordo estas kolekto ripetantaj ritmaj procezoj, ili influas sur nian sanon, fizikan forton kaj ekvilibron psikan. La funkcianta mekanismo en naturo reagas sur sinfarton de homo, kiu estas parto de la mondo.  Por ke pli bone  ekkoni ĉirkaŭantan realon kaj ĝisdatiĝi ritmo de laboro, ankaŭ sian propran mion de la vivo, oni devas posedi konvenan scion,  rilate al  tiuj fenomenoj, kiuj havas la plej grandan influon.

Monday, March 31, 2014

La lageto - 25

Por tiu bildo mi devas iom atendi.
De kelkaj tagoj la vivo en lageto jam evoluiĝas.

Sunday, March 30, 2014

Sano - naturaj rimedoj por la sano

Sukcena akvo - tio estas likvaĵo, kiu konsistas el etaj sukcenaj pecoj kaj ili estas poste surdronitaj en la pura alkoholo. Laŭ natura medicino ĝin oni povas apliki interne nian korpon kaj ekster sur la haŭto. Ĝi povas sanigi diversajn malsanoj.

Saturday, March 29, 2014

Ekologio - horo por la tero

Bona komparo, ĉu ne?
Miaopinie neniu komento bezonas, ĉar bildo montras la skalon de danĝero.
Mian kaj vian Teron oni povas kompari al glaciaĵo, ĝi estas dolĉa kaj bongusta, do ni pro tio profitas kaj melkas el ĝi pli kaj pli da bonaĵoj.

ĉiutagaj aferoj - kaprinido

Tiu ĉi vidata kaprineto ĵus dronis en la puto, sed ĉio laŭvice.

Friday, March 28, 2014

La naturo - ranoj

Jes, vi bone vidas, estas du ranoj.
Hodiaŭ mi ekaŭdis kvakumadon de ranoj, do mi pripensis, ekis vera printempo. Ĉar, ranoj jam eliris el ĝiaj ejoj, kaj estas sufiĉe aktivaj, viglaj, por ke ili faru ilian aventuron.

Wednesday, March 26, 2014

Eksterlandaj aferoj - Ukraino

"Czerkasy zostały wzięte!". Rosjanie przejęli ostatni ukraiński okręt na Krymie...

Monday, March 24, 2014

Sociaj kaj politikaj aferoj - nacia tago de la vivo kaj familio

Familio pozas por foto - ili estas mia parencoj

Nacian tagon de la vivo pola parlamento establis en 2004, kaj ĝi estas memorigata ĉiun jaron 24 de marto.
Ĵus, en familio infano prenas la unuan paŝon por sia sekva vivo, kaj  edukado. Estas bona afero por ke la familio estu plena, por tio ambaŭ gepatroj havas pli facilan taskon en tuta harmonia edukado de infano. En la familia rondo infano akiras edukadon en jenaj direktoj: ĝi lernas kiel konduki, konigi diversajn formojn de modela  vivo, respektojn laŭ gepatroj kaj ĝiaj gefiloj, formas sian personecon, psikon.
Bele estas kiam familion kreas: infanoj, gepatroj kaj avoj- tiam infanoj havas perfektan okazon por kapti multojn el spertoj de aĝuloj. Bone edukitaj infanoj, tio estas trezoro por gepatroj kaj ĉiuj patrujoj.
En mia lando funkcias jena diro: "Takie będą Rzeczypospolite jakie młodrzieży chowanie." Ni havos tian Polion kiel ni kondutos junularon.

Saturday, March 22, 2014

Ekologio - Tago de l' akvo

 La Unuiĝintaj Nacioj fondiĝis la tago de monda akvo en decembro 1992 en ĉefurbo de Brazilio - Rio de Janeiro. La unua festo okazis en 1993, ĵus 22 de marto, kaj tio daŭras ĝis hodiaŭa tempo. Oni tiam taksis, ke pro manko de pura akvo suferas pli ol 1 miliardon da homoj, kaj nune tio estas ĉ. 1,2 miliardoj. Oni devas aldoni, ke 'dolĉa akvo' ampleksas nur tri /3/ da procentoj de abundo de tuta akvo.
La plej grava, ununura renovigo pere naturo la fonto de trinka akvo estas pluva akvo. Ĉiuj homoj estus povintaj protekti ĝin, aprezi kaj estimi ĝin - bone mastrumata, ĝi servos por ĉiu homo, ankaŭ, kiam ĝi estas malbone prizorgata, ĝi kaŭzos grandajn minacojn. 
Se temas pri mi, do mi estas granda ŝparanto de akvo. Mi kiel infano memoras tempon kiam ĉe miaj gepatroj manki puran akvon, kaj ni devis ĝin transporti el diversaj lokoj, poste mia patro fosis puton. Mia ŝparado de akvo daŭras ĝis hodiaŭa tago, ĉar mi perfekte memoras tiama periodo.

Thursday, March 20, 2014

Printempo

Hodiaŭ estas kalendara dato de printempo 2014, kaj morgaŭ astronomia tago de printempo.

Wednesday, March 19, 2014

Mia familio - mia patro

Mia patro - Józef
Hodiaŭ mia patro povintus festi sian antaŭnomon feston - Józef /Joseph/. En mia familio ni festis tiun tagon solene, kaj ni havis grandan estimon rilate al li. Ni ĉiuj familianoj sentis egan respekton laŭ li kaj obeis liajn konsilojn.

Tuesday, March 18, 2014

Ekstrelandaj aferoj - Ukraino

Enmarŝas la prezidento - Putin
Ĵus hodiaŭ la prezidento  de Rusio, Putin, anoncis kaj proklamis, ke Krimeo estiĝas respubliko de Ruslando. Tio signifas, ke parto de Ukraino estas aneksita per fremda lando. Ni aldonu, ke tio okazis sur baze de referendumo - 16.03.2014, kiu estis farita sen permeso de Ukraino, do ĝi estas senleĝa. Laŭ ŝtatistoj de Krimeoj ĉio okazis leĝe.
Kiam ni komparas tiujn du fotojn, kiel oni povas tion komenti ? Miaopinie tiu ĉi virino, tenante afiŝon en manoj samtempe pensas kio okazos kun ĝia lando, krome eble ŝi silente preĝas kaj petas Dion pri savo de Krimeo. Aliaj virinoj observas ĉirkaŭaĵon ĉu eble iu ne alproksimiĝos por ke arestu ilin.