Thursday, February 25, 2016

Ekologio - urĝa temo


Kiam, mi komencis skribi taglibron, mi ĉefe celis batali pri klimato, kaj nun konstatas, ke ŝanĝo de klimato estas la plej danĝera problemo en nuntempa mondo, sed homoj preterpasas ĝin, kaj traktas ĝi indiferente, tio min ne tuŝas, tiel ili pensas.
Do, pli ofte mi skribos pri ĉi problemo.

Mi pensas, ke al homoj venis penso, ke ĝi ege dependas de ni, homoj. Sed, ĉio estas jam malfrue. Ni ĉiuj de infano al aĝulo batalu pri klimato, ĝi servos por niaj geinfanoj, kaj nepoj.

Eble al multoj tio estas pensige, ĉu dieto influas por ŝanĝo de klimato. Sciencistoj de afero asertas, ke jes. Ni povintus manĝi malpli viandon, ĉar bestoj onin nutras per greno. Sekve plantajn grenojn oni fekundigas per nitrogeno, kaj ĝi eltrovu ĵus NO2. Kiam oni diras pri forcaj gasoj, tio ne estas nur CO2, CH4, sed ankaŭ NO2, kiu estas pli danĝera ol CO2, CH4.

Tuesday, February 16, 2016

Mia lageto - lige kun sano

Tiuj ĉi floroj, kiuj plantas ĉe  lageto, ege allogas abelojn
Mi volas sciigi miajn legantojn, ke mi nun estadu hejme. Kaj kuracisto konsilis al mi ripozadon. Ankoraŭ estas pli frue por pritaksi kuracon, sed proksimaj tagoj evidentiĝos, ĉu ...

Nek arĝento, nek oro,
Nur eterna vivo sen doloro.
Kvankam, mi infano, kvankam maljunulo,
Mi volas esti ĉiam sanulo.
Ho, mi revulo.

Tuesday, February 9, 2016

Mia lageto - 47

Bedaurinde tiel aspektas mia lageto
Ĉu lageto havas ian ligilon kun mia sano? Tamen, mi konstatas, ke jes, ĉar morgaŭ mi iros al hospitalo por iom ripari ĝin. Kiam ĉio ordiĝos, mi eksplios pri afero.
Krome, hodiaŭa tago estas por mi ne favora pro ricevo de sciiĝo el unu oficejo, kaj tio min kovris onin  diru ege.

Monday, February 8, 2016

Mia familio

Franio - ĉefa konstruisto
Kvankam, tien jam ne regas vintro.  Sed kiele memoraĵo, mia nepo Franio, kiu loĝas nun en Usono, kaj dum  ankoraŭ vintro finu konstruon helpe de patro la neĝbulon. Al li tion portas multe da feliĉo.

Thursday, February 4, 2016

Eksterlandaj aferoj - Sirio

La tria urbo de Sirio, se temas pri grandeco
Ni ofte aŭdas, kiam okazas malpaciencaj informoj el iu fremda lando. Mi pensas pri uzo de perforto laŭ civitanoj, amasaj murdoj, bataloj inter diversaj grupoj, religiaj perfortoj, ktp. Ni prenu tre longan malsimplan situacion en Sirio. Humana katastrofo. Tio tuŝas la tutan nacion. Nia TVP montris filmon, ĝi estis faritan pere de dronoj, sur kiu ni vidis urbon Homso. Ĝi estas sen vivo. Al mi, kiu tion rigardis, ĝi estas neimagebla, kion homoj faris al aliaj homoj. Komplete detruitaj domoj, amaso da mortuloj, forpelintoj. Civitanoj kiuj perdis, proksimulojn, posedaĵon, esperon, ĉion. Ĉu oni povus malstarti tion. Jes. Por tiu celo servas UN - La organizo, kiu povintus dissolvi aferon dum eta brulo. Kvin grandaj landoj ne scipovas trovi oran rimedon?