Monday, February 22, 2010

La vintro- 2010


rezulte de tiu ĉi vintro, ni ĉiuj suferadis, ja ni alkutimiĝis al mildaj vintroj. Ĝi vere surprizis nin, pro ĝia severeco, kaj longeco. La lastaj tagoj jam estas pli varmaj, kaj ni havu la esperon, ke tio longe ne daŭros. Mi esperas, ke insektoj, ekzemple iksodoj pereis, sed fakuloj diras, ĝuste al insektoj la vintro ne malhelpas. Iom pri malfacilaĵojn, dum nuna vintro.
1, konstanta laboro, deneĝpurigado la vojojn, placo antaŭ la domo
2, destino plimulto da ligno, por varmigado de la domo 3, bandaĝado de fruktoarbetoj, malgraŭ, tio ĉi leporoj ĉirkaŭmanĝis 60 arbetoj, mi malfrue faris la agon
4, la vintro devigis min fari kelkajn truojn en glacio de mia lageto, mi ne certas , ĉu la ago helpis al pligrandajn fiŝojn, evidentiĝos poste.
5, la du abelejoj de abeloj frostiĝis, supozeble svarmoj estis ne multnombraj aŭ malsanaj? 6,al kokinoj kaŭzis malvarmo, ĉar ili donis malpli da ovoj, pro tio mi havi ankaŭ malpli da mono. La profito vintra, la grundo havos pli multe da akvo, ankaŭ en mia lageto, do fiŝojn en ĝi certe ekĝojos.
Resumon, post la fino de la vintro, mi raportos

Wednesday, February 17, 2010

Esperanto 7


mia Esperanto
Laste, mi alligis al U.E.A. de 2009 kaj intencas aparteni plue al ĝi, do mi fieras pro tio. Ankaŭ mi ĉeestas al Ipernity, Lernu, Blogger, Orcut, kvankam tio estas modeste, sed mi iomete disvastigas la internacian lingvon. Laŭ mi ĉiu sfero de la homa agado, ni nepre devas aldoni, kiel politika afero. Ni prenu kulturon, sciencon, simplan vivadon, ekzisto de entrepreno, bankojn, internaciajn organizaĵojn, k.t.p., ĉio postulas sen escepto la monon. Ankaŭ al tiuj apartenas Esperanto, sed multoj el ni dezirus vidi ĝin kiel neŭtrala afero. Fakte en Eŭropo jam ekzistas, kaj oni kreas esperantajn partiojn en diversaj landoj, tio estas tre bona rimedo al venko. La plej grava en ĝi estas la programo, ĉar ĝi devas servi por la homaro. /en mia lando verŝajne ĝi ne ekzistas/. Ankoraŭ pri junularo, ni elpensu rimedon por instigi ilin,ke ili ne forgesu vojon al Esperanto