Saturday, April 30, 2011

Sen kategorio - plantaĵo


Post paso pli ol du jaroj, do kernoj de avokado enradikiĝis kaj estiĝis plantoj, sed periodo esti al ĝi sufiĉe longa por atingi altecon ĉ. 50, 70, centimetroj. Estas printempo, do mi pli grandigos al ili, pli abundan poton. Ĉar radikoj certe esti ege fokusiĝantaj. Mi rimarkis, ke unu el plantoj malsanas, ĉar folioj de malsupro ekas bruniĝi, do tio ĉi, min malpaciencas, kaj ili defalas. Interese, ĉu mi sukcesos kulturi arbojn?

Friday, April 29, 2011

La lageto- 10


Post la longa kaj frosta vintro, mi hodiaŭ vizitis la unuan fojon "insuleton" sur mia lageto. La grundo sur ĝi estas mola, pro tio, mi surmetis longajn gumajn botojn. Mi konstatas, ĉiuj utilaj plantoj pereis, kaj nur kreskas sovaĝaj herboj. Promenante, mi rimarkis anason, ĝi kovas sur ovoj. Min surprizis ĝia paceco, ĉar ĝi tute ne timigis pri mi. Imagu, kiel ĝi maskiĝis. Fremda ulo supozante ne rimarkus ĝin, sed mi estis certa pri ĝia ĉeesto, mia anaso elektis, nune alian lokon, sed proksime de loko de pasinta jaro. Kiel ĝi estas saĝa, la loko por la nesto, pli larĝe kaj seke, kvankam nivelo de akvo en la lageto pli alte. Kara anaso, havu multnombran familion. Al mi, bela vidindaĵo.

Monday, April 11, 2011

Mia familo


Mia familio enhavas kvar personojn, krome mi, edzino kaj du plenkreskaj geinfanoj. Mi nun fake ne laboras pro tio havas iom da libera tempo, sed nur ŝajne. Atentemaj legantoj probable konvinkis sin pri ĉi tio. Mia edzino ankoraŭ ne pensias, do laboras ĉe nia bieneto. Mia filino instruas la anglan lingvon en gimnazio, Kaj mia filo doktoriĝas science pri fiziko ĉe ŝtata universitato. Ili ne konas la Esperanton, sed multe da vortoj ne estas fremdaj al ili. Estonteble, ili konvinkiĝos pri ĝia utileco kaj universaleco. Mi pensas,...

Sunday, April 3, 2011

Esperanto -8


Trarigardante, mian esperantan literaturon /kiel ĝi malriĉa/, mi trafis kopion de libreto el 1887, sed represita en 1984. la titolo kaj la tuta ĉefpaĝo, sur la foto. Ĝi estas en pola lingvo, ankaŭ estis eldonitaj; ruse, france, kaj germane. La rusa eldono kalkulis 3 miloj da ekzemploj. La libreto estas konciza kaj valorinda. Al mi persone, frapis jenon, la "Promeso" . Mi, citas vortojn de L. Zamenhof:
"Mi, subskribita,
promesas ellerni la
proponitan de d-ro
Esperanto lingvon in-
ternacian, se estos
montrita, ke dek mi-
lionoj personoj donis
publike tian saman
promeson.

subskribo"

Miaopinie, kiel ega volo de nia kreinto de Esperanto, mi konas rete Esperantistoj kredantoj en tio, sed ĉu ni plenumigos lian volon. Mi pensas, ke ĉi tio estas eble. Dek milionoj...