Friday, June 30, 2017

La somero - 2017

Oni povas diri, ke la somero en mia distrikto estas ĝis nun favora, tio signifas, ke ni havas sunajn kaj iom pluvemajn tagojn, sen ventegojn. Hieraŭ, ni havis la unuan fulmotondron mildan. Sed en aliaj regionoj pluvo, ventegoj estis danĝeraj, kaj faris damaĝojn precipe sur agraraj kampoj.
Tamen, estas diro, ke vetero estas varia, kaj precize estas malfacile fiksi ĝin, sed ni devas akcepti ĝin, ĉu tio plaĉas al ni, ĉu ne.
Por mi hieraŭa tago restos en memoro, pro eta evento, ĝuste, dum pluvo mi kunprenis abelsvarmon, feliĉe, ke ili ne kapablis flugi, kaj facile mi tio sukcesis. 

Thursday, June 29, 2017

Mia lageto - 49

Idoj de ranoj, ili nur prezentiĝas por fotografio.
Longe mi ne anoncis pri lageto, do, kun granda ĝojo mi skribas pri ĝi.  Ĝis nun lageto vivas, ĉar en ĝi ankoraŭ estas akvo, kvankam nivelo malaltiĝis ĉirkaŭ 30 centimetroj. Ĝenerale surfaco estas kovrita per diversaj herbaĵoj. Pro tio estas perfektaj kondiĉoj por evoluo de ranoj, vere  nuna jaro abundas je ĉi tiuj bestetoj. Mi taksas ilin multege. Mi aldonu, ke dum junio de tempo al tempo pluvas, tio estas ĝojiga fakto. Fiŝoj, kiujn mi enmetis iom pli grasiĝis. Estas problemo, ĉar ĉirkaŭe de lageto kreskas multe da plantaĵoj, precipe urtikoj.

Sunday, June 25, 2017

Mia abejejo junie

Tio estas tre granda ablsvarmo
Mia abelejo pligrandiĝis pro abelsvarmiĝado, tio signifas, ke en abelujoj naskiĝis nova abelreĝino, ankaŭ junaj abeloj, kaj por ili manki lokon, sekve ili forkuras. Ili ne scias, ke trovi novan lokon estos malfacile. Sed, ili provas, okazas, ke ili perdas.
Kiam abelisto vidas, ke abeloj komencas amase danci antaŭ abelujo, li  plejparte kaptas ilin. Abelisto bone scias kion tio fari.
Por mi ĝuste fino de majo kaj junio estis laborema, interalie pro menciita situacio, kaj miela rikolto.