Saturday, February 28, 2015

Eksterlandaj aferoj - Ruslando

Борись Немцов
Murdita vendrede, vespere en Moskvo - Borys Niemcov, li estis aganta kritikanto de politiko de Kremlo. Laste antaŭ ĉio, li kritikis politikon de W. Putin, precipe lige kun milito kontraŭ Ukraino. Morgaŭ, dimanĉe Borys Niemcov intencis organizi demonstracion en Moskvon kontraŭ la milito sur Ukraino.
Dum unu el intervjuo li diris, eble io okazos kun mi, eblas, ke li antaŭsentas sian morton.

Friday, February 27, 2015

Tio kaj alio - poŝtkarto

Mi estis tie.
Tiu ĉi poŝtkarto, kies vi observas ĝin, alvenis al mia domo el Buenos Aires. Vi pripensas, ĝi esti normale, ĉar kartoj onin ricevas el diversaj lokoj. Tio estas vero. Sed, laŭvice, tiun ĉi poŝtkarton mi mem sendis el Argentino, pensante, ke ĝi atingos mian domon eble post du semajnoj? Kiam, mi revenis al mia domo, mi nenion diris al familianoj, ke sendis poŝtkarton kun bondeziro. Tio estus povinta surprizo al ili. Mi aldonu, ke ĝi estis sendata julie 2014, kiam mi partoprenis UK. Pasis unu monato, kaj ĝi ne aperis, sed mi ne perdis esperon. La dua monato pasis, sed plue nenion. Kiam pasis la tria, kvara monato, do, mi fine perdis esperon por ricevi ĝin, kaj preskaŭ forgesis aferon. Kiel granda surprizo al ni, mia edzino ricevis el manoj de leterportisto la poŝtkarton el Argentino post preskaŭ 7 monatoj. Grave, ni neniam perdu esperon

Thursday, February 26, 2015

La vintro - 2015

Insulo de birdoj
La vintro ankoraŭ daŭras, sed kia stranga ĝi estas ĝis nun, senneĝa, preskaŭ sen frosto, kvankam la temperaturo hezitis inter +8 ~ -8.  Iomete pluvis eble du tagojn. Pro tio sekeco, kaj sekeco, eĉ mia puto estas sen akvo. Ĉio ĉi aŭguru teruran printempon poste la someron. Mi tion vidas tiel!
La nia loka lago en sia mezo ne frostiĝis, pro tio birdoj havis sian oazon, ĝi estas vidata sur foto.

Sunday, February 22, 2015

Polaj aferoj - batalo al fetelo de Prezidanto

Andrzej Duda dum parolo
Hodiaŭ en mia najbara urbo okazis renkontiĝo kun unu el kandidatoj al Prezidanto de Pollando - Andrzej Duda. Mi kompreneble partoprenis kunvenon, ĝi estis aranĝita en centro de la urbo. Komence, lin salutis urbestro, kaj bondeziris sukceson por ke li venku dum balotado, kiu okazos 10an de majo ĉi jare. Mi ne kaŝas, ke tiu ĉi kandidato estas mia favorulo al Prezidanto de Pollando. Sekve parolis A. Duda, la parolo daŭris ĉirkaŭ 35 minutojn. Li prezentis programon kaj neprajn ŝanĝojn, kiujn li volas fari, kiam li estas elektota. Fine de konveno la kandidato interparolis kun loĝantanoj de la urbo. Ĝenerale tio estis sukcesa konvencio.
Se temas pri mi, do mi veturis al konvencio bicikle ĉ. 10 da kilometroj, krome, mi subskribis liston apogantan la kandidaton, kaj fine mi sukcesis fari fotografion: mi kun la kandidato - Andrzej Duda. La fotografio ne estas prezentata.

Sunday, February 15, 2015

Esperanto - Himno de Esperanto 2

Ni en salono, kie ni lernis kanti himnon, Buenos Aires.
Sur neŭtrala lingva fundamento,
Komprenante unu la alian,
La popoloj faros en konsento
Unu grandan rondon familian.
Nia diligenta kolegaro,
En laboro paca ne laciĝos,
Ĝis la bela sonĝo de l'homaro
Por eterna ben' efektiviĝos.

Ĉu vi jam scias esperantan himnon parkere, ĉar la 100a Universala Kongreso baldaŭ?

La lasta parto de la himno, laŭ mi tuŝas du problemojn. Por ke lingvo Esperanto konservu lingvan fundamenton, pro tio ĝi povu daŭri plue, laŭ Zamenhof eterne.
La dua afero diras pri laboro, paca laboro, la aŭtoro certe pensis pri laboro por paco en la mondo, mondo sen militoj, sen konfliktoj, por ke oni povu fari grandan rondon familian. Ĝis hodiaŭa tago tio estas tamen granda problemo, ĉar plue regas en la mondo: perfortoj, persekutoj, militoj, kvereloj, k.a
Ankaŭ, miaopinie temas pri laboro por movado en Esperantio. Ĉu mi, aŭ vi faris sufiĉe por ĉi afero?

Friday, February 13, 2015

Esperanto - himno de Esperanto 1

Junaj esperantistoj en akceptejo de kongresejo, Buenos Aires
Sub la sankta signo de'l espero
Kolektiĝas pacaj batalantoj,
Kaj rapide kreskas la afero
Per laboro de la esperantoj.
Forte staras muroj de miljaroj
Inter la popoloj dividitaj;
Ĝi dissaltos la obstinaj baroj,
Per la sankta amo disbatitaj.

La dua parto de la himno ĉefe tuŝas pri "obstinaj baroj", kiujn ni esperantistojn devas dissalti. La obstakloj, ili estas la plej malfacilaj en prospero al la fina venko. Kion signifas por mi fina venko? Ĝi konsistas el du partoj - La unua - ke multe da homoj posedu kapablon interparoli Esperanto, apliku ĝin ĉie kaj pri ĉio, ankaŭ en ĉia angulo de la mondo. Mi konvinkis sin, ke homoj scias pri Esperanto en diversaj landoj / mia taglibro estis vizitata per homoj el 93 landoj/. Bedaŭrinde ili estas ne tro multnombraj.  La demando plej grave, kiel solvi ĉi problemon? Mi proponas...

Sed, la dua parto de mia konsidero ĝi estas pli malfacila, injekti en homojn bonon pli trafe bonvolon. Kiam mi interparolas kun miaj konatoj pri la afero, ili respondas, kial ni devas ŝanĝi ĉion, ĝis nun estas ĉio en ordo. Karaj, mi nur signas aferojn, se vi estas interesata pri la temo, bonvolu skribi, mi volonte skribos pli detale... interalie, laŭ mi ili estas 'obstinaj baroj'.
Mi jam parkere scipovas diri himnon.

Tuesday, February 10, 2015

Eksterlandaj aferoj - Ukraino

Oni planos merkrede /morgaŭ / la renkonton de ŝtataj  gravuloj, t.n. la normanda formato, en Minsk, ĝi estas la lasta ŝanco por halto de bataloj  en orienta Ukraino, tiel diris la Prezidanto de Ukraino Petro Poroŝenko. La interparolon reprezentos 4 landoj, Ne estas sciate, ĉu estos ankaŭ reprezentantoj de separatistoj.
Morgaŭa renkontiĝo en Minsk, se  ĝi okazos kaj interparoloj estos pozitivaj, starigos celon la  halton de fajro kaj reeni pezajn armiloj el linio de bataloj.
Estus bone, ke oni atingu konkordon kaj ĉesos la sangverŝadon. Ni bondeziru tion!!!

Sunday, February 8, 2015

Esperanto - himno de Esperanto

Inaŭguracio de Kongreso en Bonaero, ni jam kantis himnon.
La Espero
En la mondon venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko;
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugu ĝi al loko.
Ne al glavo sangon soifanta 
Ĝi la homan tiras familion:
Al la mond’ eterne militanta
Ĝi promesas sanktan familion.

D-ro L.L. Zamenhof kreis belan verkon, himnon de Esperantujo. Kiam ni legas ĉi vortojn, ili vere estas malpezaj kiel venteto, ili sonas delikate, harmonie, unuvorte bele.
Sed, kiam ni tuŝas profunde la problemon, ili enhavas sencon de nia civilizo – la perspektivon de plua ekzisto de homaro. La aŭtoro revas, ke la mondo estu sen militoj, kaj ĝi estu por ĉiuj homoj sur la globo “sankta familio” -  kiel larĝa esenco tiuj ĉi vortoj. Sankta familio, miaopinie tiel enhavoriĉaj vortoj ampleksas ĉion, la plej bonaj trezoroj, simple – La vivon.

La naturo - akcipitro

Eble ĝi  sukcesos denove?
Ho naturo, ĝi estas bela, sed samtempe, kaj fine tiel kruela. En mia regiono daŭras vintro de 9 tagoj, iom frostas, kaj ne tro neĝas. Pro tiu vetero al birdoj mankas nutraĵo. Do, oni povintus iom nutri ilin. Kion mi rimarkis, ke ili estas tre aktivaj por trovi nutraĵon. Hodiaŭ, antaŭ mia domo alflugis akcipitro, kiu manĝas prefere paseroj. Mi vidis, ke akcipitro sukcesis kapti paseron, sekve deflugis. Post iom da tempo revenis al la sama loko, kaj denove atendas la okazon. Do, mi ankaŭ kaptis la okazon, kaj fotografis ĝin tra fenestro de mia domo. Ĉu vi rimarkis, kiel ĝi harmonias kun ĉirkaŭaĵo?

Wednesday, February 4, 2015

Trafaj decidoj - en la vivo?

Temas pri maldekstra flanko de kampo.
Antaŭ kelkaj jaroj mi prenis maltrafan decidon. Tio tuŝas la geodezian mezuron de mia kampo. La geodeziisto, al kiu mi donis laboron, do, kion li faris, ke mia kampo malgrandiĝis je preskaŭ dek da aroj. Krome, li aranĝis aldone vojon preter publika vojo sur mia kampo. Vi demandas, ĉu tio eblas? Jes, ĉar mi subskribis dokumentojn blinde, ili estis puraj paperoj, mi estis tiam kredema al li, simple fidis al li, ke ĉio estos en ordo. Ĵus hodiaŭ, mi estis en la urbo, en kiu rolas jura procezo, sed nur por ke liveri multon da diversaj dokumentoj, kaj precizigi mian celon. Nun restas al mi atendi la finon de la afero. Kredu al mi, ke la fino de afero frapas min ege.