Friday, January 27, 2012

Sociaj kaj politikaj aferoj

Al mi la pakto ACTA ĝis nun estis nur, literumoj ,kaj eĉ nenion signifa. sed kiam junaj poloj en niaj grandaj urboj, Wrocław, Poznań, Lublin kaj aliaj komencis protestojn sur la stratoj kontraŭ la pakto ACTA, do mi ekinteresiĝis pri ĝi. Ni poloj eksciis pri ĝi en la lastaj tagoj, kiam nia ŝtato esprimis volon kaj determinon  subskribi ĝin en Tokio. Kaj finfine la pakto estis subskribita fare de ambasadoro en Japanio, malgraŭ protestoj de miloj junaj poloj. Estas strange, ke nia registraro diras, ankoraŭ okazos diskutoj kaj kunsidoj kun interretanoj. Jam post fakto, kia pensado.
Kiam mi aŭskultis en nia radio, ke unu parlamentano de EU donis la voĉon "por", sed aliaj ankaŭ, kvankam li kaj ili, ne konis la aferon, do mi demandas, ĉu ili bone plenumas siajn devigojn. Aparta afero, iliajn privilegojn kaj troigan salajron, al ni simplaj civitanoj, tio neimageble, kaj nejuste.
Europa Unio kalkulas 27 landojn, kaj du el ili ne subskribos la pakton Cypro kaj Slovakujo.
Mi komprenas, oni devas protekti aŭtorajn rajtojn, sed jam ekzistas diversaj malpermesoj. Pri kio iras en tiu ĉi pakto, eble temas pri cenzuro aŭ ion alia...

Kaiam, junaj homoj protestas grandskale, nia ĉefministro diras kaj paciencas, ankoraŭ la pakton devas proklami la pola parlamento kaj fine meti subskribon,  prezidento, do la afero malferma.

Friday, January 13, 2012

La vintro- 2012

Ĝisnuna vintro en mia regiono tute ne rememorigas la antaŭan  vintron, tiu ĉi 2011. La diferenco principa, nun malabundi  neĝon kaj froston, la aero atingi plusan temperaturon. Mi eĉ aŭdis, ke sude de mia lando elflugis abeloj el abelujoj, ĝi estas danĝera simptomo al ili.
Oni diras, ke de tempo al tempo okazis simila situacio ankaŭ en aliaj periodoj, do klimatistoj trankviliĝas homoj pri iom stranga vintro kaj diras, ĉio en ordo. Kvankam la samaj klimatistoj prognozas baldaŭ veran vintron. Ĉu kredi aŭgurojn, ja hodiaŭ 13a januaro. Sed sincere konsideri la vetero ĉiam estas ne videbla.

Miaj okuloj ĝojiĝas preskaŭ ĉiutage al la bildo - tri paŝantaj kapreoloj sur grenvintra kampo, ili jam alkutimiĝis al mi, mi tiel pensas. Certe unu el ili naskiĝis proksime de mia domo en apudaj arbustoj, do mi vere protektas ilin, kiam alvenis ĉasistoj, mi ilin forpelis. La ĉirkaŭaĵo al kapreoloj vere estas maldanĝera kaj kvieta, antaŭ ĉio malproksime de aŭta movo kaj malĉeesto de homoj

Saturday, January 7, 2012

Sen kategorio, - pensoj, amikeco

Se la amikeco taksiĝas, en nia hodiaŭa epoko, kiel elementoj de delikateco kaj humanismo, en antikvaj epokoj, dum kiuj, pli multe superregadis  la spirita kaj morala elementoj, ili havas pli fortan rekonon en la vivo de la homoj.
Laŭ la klasika percepto, la amikeco konsistas el faroj kaj vortoj. Mi pensas, ke ambaŭ faktoroj estas same gravaj, sed detale konsideri, farojn, kompreneble bonaj, superpeziĝas ol vortoj. La amikeco sen faroj estas senvalora.

Tial Aristotleo diras  "Perfekta estas la amikeco de la bonuloj, kaj virto de la similuloj". Kiam, mi konsideras el ĉi tiu frazo, vortoj, 'bonulo' kaj 'similulo', kia bela perfektaĵo, ĉu ĝi ekzistas? Certe jes.  Sed pro atingi ĉi tiun celon, oni devas plenumi bazan kondiĉon, esti bona je ĉia paŝo de la vivo. Kaj, vere difini similulo, al mi estas malfacila, eble tio signifas bonajn rilatojn en edzeco, aŭ, el nia esperanta kampo,- homoj paronantaj la saman lingvon.

Kiel oni taksas la sencon de la amikeco, por ke ĝi bone funkciu, kaj evoluiu, oni devas plenuni la antaŭkondiĉoj inter diversaj indiduoj, grupoj, rondoj, asocioj, kluboj, k.t.p. La simileco en la opinioj, en la pensmanieroj kaj en preferoj, en la aspiroj, en la interkompreniĝo kaj en konfido. Ĉi tiuj elementoj estas la kondiĉoj, kiuj kreas la amikecon, sed por ĝia starigo estas bezonataj aliaj ecoj: la repaciĝemo, la sincero, kaj la kredo. Iomete pri la kredo.
Ni esperantistoj ĝuste  havas la kredon al nia Esperantujo, larĝe komprenate. Ni devos verve vivi en nia kredo, kaj ĉiutaga gastamo inter esperantistoj. Mi pensas ankaŭ pri la retejo, ĉar la reto estas ega potenciala potenco.
La spirito de la kreinto de la lingvo Esperanto, spronu la krean impulson, kaj amikecon, por ke nia ideo ne forperdoĝu.