Thursday, December 31, 2015

Sumigo de jaro 2015

Baldaŭ Nova Jaro 2016
Kia estis preskaŭ pasinta jaro 2015? Por mi persone ĝi estis malfacila. Unue, mi intencis partopreni  la100an UK Esperanto en Lille, sed finfine mi ne sukcesis celon. Mia kongresa numero KN - 1566 /se vi havas kongresan libron/  La sekva problemo, perdo de lageto pro manko de akvo. Ankoraŭ estis aliaj.
Tamen, mi devas esti optimisto.

Tuesday, December 29, 2015

Pensante pri abelojKia tempo, eĉ abeloj eksentis printempo',
Tio estis dum Kristnaska tempo.
Ili, dancis ĉirkaŭe gaje,
Pensante, eblas nun maje?

Sunday, December 27, 2015

La naturo - visko

Pendanta visko en mia hejmo
Arbeto, kiu sidiĝas sur alia arbo - nomiĝas visko. Oni ĝin alportas al hejmo por pli beligi loĝejon dum Kristnasko. Proverbo diras, ke ĝi donas feliĉon en amo, sed antaŭe ni devas kisi sin viro kaj virino.

Saturday, December 26, 2015

Polaj aferoj - iom pri gazetoj

Nekredeble! Germanaj gazetoj postulas de Brukselo por ke puni Pollandon," EU povintus reagi rapide kaj energie. Ankaŭ pere ekonomiaj sankcioj"
Temas kompreneble pri nuna registraro de lando, ĉar ĝi volas puŝi landon al nova pli demokratia kaj pli justa vojo. Sed germanaj gazetoj, helpe de kelkaj polaj gazetoj konstatas, ke en Pollando oni rompas demokration. Mia opinio diras, ke nuna registraro agas juste. Tio estas nur konturo, sen analizo.
La titoloj de gazetoj: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, Märkische Allgemeine. Se vi konas polan lingvon, bonvolu legi ĉe:  http://wpolityce.pl/polityka/276204-niebywale-niemieckie-media-wzywaja-bruksele-do-ukarania-polski-ue-powinna-zareagowac-szybko-i-energicznie-takze-przy-pomocy-sankcji

Thursday, December 24, 2015

Bondeziroj - al legantoj

Ĝojan Kristnaskon - 2015, kaj prosperan Novan Jaron -2016 deziras Piotr al ĉiuj legantoj

Sunday, December 20, 2015

Pensoj - demokratio

Multaj homo konstatas, ke demokratio ne taŭgas al nia tempo, sed samtempe diras, ke ĝis nun pli bonan ideon oni ne elpensis ol ĝi.
Tiel diras sociologo pri demokratio:  Ni memoru, ke "demokratio estas la ludo de interesoj". Sed mi diru alie, demokratio estas la ludo de diversaj interesoj, ne nur kolekto de justaj, sed ankaŭ abstraktaj ideoj.

Wednesday, December 16, 2015

Scienco - scienca diskurso

Tiel aspektas sekco de homa okulo, kiu malsanas je diabeto /desegno el diskurso/
Hodiaŭ, 16a de decembro okazis publika defendo de diskurso scienca pri fiziko de mia filo. Li ricevis doktoron pri fiziko. La diskurso temis pri seninvada bildigo de sangoligiloj en homa okulo kaj sangotransfluo de ĝia strukturo 'in vivo', pere tomografa teknika optiko OCT /angiografio OCT/
 Mi aldonu, ke komisiono unuanime anoncis tre pozitivan verdikton pri diskurso. Mi kompreneble ĉeestis dum ĉi diskurso.

Sunday, December 13, 2015

Polaj aferoj - daŭrigo

Titolo diras: "Marŝo de libereco k solidareco"
En Varsovio hodiaŭ finiĝis la kvina marŝo de Libereco kaj Solidareco organizita de partio 'PIS' La manifestacianoj simile al la antaŭaj kunvenoj kolektiĝis ĉe monumento Wincento Witos. Tion okazigis de la 34 datreveno de milita stato, kiun oni enkondukis en 1981, krome tio estis responde al hieraŭa demonstracio de kontraŭuloj de nuna registraro. Marŝo apogis Prezidento de Pollando  A. Duda, kaj nova registraro. Ĉefan rolon ludis J. Kaczyński gvidanto de partio PIS.
La afiŝoj kaj flagoj diris- 'Prezidento, ni estas kun vi', 'Ni volas  dekomunismo de tribunalo' kaj, 'Ni volas lberajn publikajn amaskomunikilojn', ankaŭ aliaj.
Oni kalkulis, ke partoprenis ĉirkaŭ 40  miloj da homoj.

Ekologio - fino de klimata konferenco

Mia diagnozo - kiam ni eliminos armilojn, ni venkos???
"La klimata konferenco ĵus finiĝis en Parizo dum interkonsento nomata per multaj kiel historie" - Tiel diris la Papo Francisko
pri Pariza konferenco, kiu daŭris de la 30a de novembro ĝis 13a de decembro 2015.
"Ĝia efektivigo postulos kolektivan sindevontigon kaj grandan dediĉon de ĉiuj landoj, partoprenantoj de konferenco, kaj individuaj homoj. Dezirante, ke ĝi bezonas la specialan zorgon de la malfortaj homoj, mi instigas la tutan internacian komunumon, kiu sekvis kun fervoro iri antaŭen senŝeligan  vojon, en la spirito de ĉiuj aktiva solidareco "
Mi starigas demandon, ĉu mi, vi, ni ĉiuj, estas pretaj por plenumi taskon? Se temas pri mi, mi tion faras de mia preskaŭ naskiĝo. Tamen, mi bondeziras sukceson al ni teranoj, dum ĉi tiu malfacila tasko.

Saturday, December 12, 2015

Polaj aferoj - nur ŝajne komplika

Ĉu en Pollando estas politika komplika situacio, ŝajne, oni povas diri jese. Sed,  laŭ leĝa linio, ne. Estas sciate, ke nun regas partio /PIS/  al kiu poloj konfidis dum la lasta balotado. Sed tri partioj, kiuj malvenkis balotadon ne volas akcepti tion. La unua /PIS/ havas grandan volon fari ŝanĝojn:  politikon, leĝon, justecon,  sociajn aferojn, k.a, kaj alĝustigu ilin al simplaj civitanoj. Ĝuste la lastaj nenion povas fari  en parlamento, ĉar situacio estas rekta,  regantoj havas pli multon da  parlamentanoj, kaj ili estas kapablaj fari ŝanĝojn.
Nova politiko ege ne plaĉas al kontraŭuloj, do ili ne vidante alian vojon nur puŝi popoloj sur straton. Tial ni vidas en ĉefurbo, kaj aliaj urboj manifestantoj kun flagoj, ili diras, krias, ke en Pollando oni rompas demokratiajn leĝojn. Sed verdire ĉefuloj de ĉi tri partioj kun siaj simpatikanoj, manifestantoj defendas malnovan ordon. Ĉio ĉi estas instiganta per publikaj medioj, kiuj ankoraŭ estas en manoj de homoj de antaŭaj partioj /sistemo/
. Ĉu vi scias, ke multoj da gazetoj, bankoj estas en manoj de fremdlanduloj. Ankaŭ ŝtata TV, kaj komercaj TV gravas grandan rolon en ĉi konflikto… Krome, ĵurnalistoj de fremdaj landoj “…ŝovas nazon en fremdan vazon”, alie, miksas en polaj aferoj, ankaŭ pere polaj ĵurnalistoj.  Se vin interesas la temo bonvolu skribi, ne hezitu.

Wednesday, December 9, 2015

Deviga ekskurso, sed celo alia

Unu el monumentoj de "malnova urbo"
Malgraŭ, ke mi malgajnis administracian juĝaferon antaŭ juĝejo, mi estas kviete kontenta. Tio okazis hodiaŭ, mi devige, sed laŭ propra volo /strange, ĉu, ne?/ partoprenis pluan batalon pri propraĵo de grundo, konkrete pri manko de ĝi. Dum la proceso, mi postulis ŝanĝon de administracia decido el jaro 1998. La proceso estis en mia ĉefurbo de regiono, ĝi kuŝas ĉ. 85 km de mia loko.
Imagu al si, ke komence de juĝafero, mi turniĝis al studantoj de juro, kiuj estis hazarde ĉi tie, kaj kreis publikon, ke ili observu atente ĉion, mian konduton, kaj prenu lecionon de ĉi proceso. Strange, ke juĝistoj ne protestis. Jam post fino de proceso, ili diris al mi, ke mi tre kuraĝe esprimis siajn argumentojn. Sed, bedaŭrinde, juĝistoj faligis mian defendon. La vojo de procedo ne estas fermita, sed, tion ligos iom da kostoj. Nun, mi atendas pri skriba juĝpredikato.

Sunday, December 6, 2015

Abeloj vintre

Hodiaŭ la sesa de decembro, dimanĉo, nenio ekster ordinara. Vetero similas printempon, sune, iomete ventas, la temperaturo ĉ.+10*C.
Kaj pro ĉi vetero, abeloj elflugis el siaj abelujoj, ĝi estas vera ĝojo por ili. Sed al mi, mi tiel supozas, ke ne, ĉar ili estus povintaj dormi. Tio estas malnormala evento, kaj raraĵo. Kiel longe ĉi tiu situacio daŭros, en mia regiono?

Friday, December 4, 2015

Polaj aferoj - pri nuna situacio

salono de juĝejo
Kia estas situacio en Pollando, mi diras – malfacila. Sed pasos jaroj, aŭ eble dekoj da jaroj, kiam ĉio ordiĝos, nune oni devas agi tuje, alie, nuna registraro havas kontraŭulojn ili apartenas al malnova ordo, kiuj defendas siajn privilegiojn. Batalo estos akra.
Interpretado de leĝo estas diversa, ĝi dependas de tiu homo, kiu estas pli ruza, ‘pli vorte sprita’, tiu akiros mian, vian animon. Temas kompreneble pri homoj, kiuj ne havas siajn konvinkojn proprajn. Hodiaŭ oni devas edukadi homojn de plej junaj jaroj, de infanoj.
En lando ekzistas du tendaroj politikaj, kaj nenio ĝin ŝanĝos. Nur montri sur ekonomia kampo riparon de situacio konvinkos homojn, ke iras nova fronto. Kaj, la plej grave konsciigu al poloj /ankaŭ najbaroj/, ke Pollando havas aspiron paroli laŭte pri ne tro bona situacio ekonomia kaj politika, morala. Ni havas grandan volon ripari tri la lastajn punktojn.

Tio daŭras de 1989, kaj precipe de rego de prezidento L.W. Oni devas laŭte diri pri financa deficito de ŝtato, pri minaco de natura medio, kial ni ne zorgos bone pri sano, malfacile edukadi junularon. Tioj estas nur kelkaj aferoj, kiujn oni devas urĝe solvi.
Mi ankoraŭ devus skribi pri ĵurnalistoj, sed tio dum sekva noto.

Wednesday, December 2, 2015

La naturo - merloj

Mi hodiaŭ observis tra fenestro de mia domo birdojn- merlojn. Kaj ilia manĝado de fruktoj de azilo /sorpo/, kiel la grupo de birdoj estis multnombra, krome ili tre rapidiĝis pri manĝado. La arbo de azilo havis abundan fruktaron. Kaj merloj tre rapide manĝis ĉiujn fruktojn, do, arbo restis sen folioj pli frue, kaj nune fruktojn. Tio okazas ĉiun jaron, sed ĉi proceso okazadas dum neĝaj, frostaj tagoj. Mi devas konstati, ke arbo kun fruktoj bele prezentiĝis, sed hodiaŭ estis nuda.

Tuesday, December 1, 2015

La monato proverbe - decembro en proverbo

Ploranta saliko, vere ĝi ploras pro vetero
Mi skribas pri pola realo, do temas pri koncize pola proverbo, jen ĝn:

Kiam dum la unua de decembro sekiĝos ne nur unu puto, kaj ankaŭ la unuan de decembro vetero okazos favora tiam aŭguras fruan kaj agrablan printempon.

Kiam tion evidentĝios kiele vero, perpektivo estos danĝera

Saturday, November 28, 2015

Ekologio - pinta konferenco en Parizo

Ni vidas folioj de maizo, al ili mankas akvo.
La 29an de novembro ekas la monda konferenco pri ŝanĝo de klimato sur nia tero. En ĝi partoprenos 147 delegacioj el tuta mondo.
La celo estas limigo de emisio gasoj forcaj pri 26-28%  ĝis 2020 jaro. Tio signifas, ke temperaturo ne povas plialtigi je 2 gradoj rilate al epoko antaŭindustria. Oni diras, ke kompromiso estas atingebla, sed ni vidos, ĉu efektiva.

Thursday, November 26, 2015

Polaj politikaj aferoj plue

Parlamentanoj dum balotado
Polaj politikaj aferoj por poloj nun estas tre interesaj, min ekzemple ili vere allogas, ĉefe pro tio, ke ili tuŝas ŝanĝojn internaj en Pollando. Mi jam skribis, ke preskaŭ tutan potencon posedas nur unu partio, kaj ĝi havas grandan volon por ke ripari situacion en lando. Ne estas plena vero, ke en Pollando regas ideala justeco. Homoj post venko dum lasta balotado 25.10. volas havi pli grandan eblecon por partopreni en publika vivo, por ke ilia voĉo estu aŭdata. Ŝanĝoj estos en diversaj branĉoj de la vivo. Ĉar en Pollando estas multe da privilegitaj grupoj, kiuj ne permesas por ŝanĝoj por ne perdi profitojn. Oni eĉ diras pri ŝanĝo de Konstitucio. Nun batalo iras pri tribunalo de konstitucio. Opozicio diras, ke tio estas atenco por demokratio. Persone, mi aprobas direkton por ŝanĝoj, tio estas justa maniero. Imagu al si, ke najbara lando ne estas kontenta, ke ĉe ni iras nova epoko.

La vetero - monato novembro

Arboj jam senfoliaj
La monato novembro apartenas al la plej malbelaj monatoj en la tuta jaro, kvankam hieraŭ kaj antaŭhieraŭ estis belaj tagoj, suno brilis, ne blovis vento, ili vere taŭgis por promenado. Sed, ĝenerale oni povas diri pri monato 'putra' ĝi estas. Ni poloj ne ŝatas tiun ĉi monaton ankaŭ pro tio, ke ĝi havas tre mallongajn tagojn. Ĉio ĉi influas ke ni fartas iom premitaj. Mi kompreneble skribas pri polaj kondiĉoj.

Friday, November 20, 2015

Polaj aferoj - Tribulano de Konstitucio

Krom tre gravaj aferoj en la mondo – terorismo, d.v akcidentoj, internaj konfliktoj, kataklismoj, politikaj aferoj, k.a, kiuj estas en diversaj landoj, do landoj solvas tiujn problemojn, kvankam tio ne estas facila tasko, ofte petas najbarajn landojn pri helpo.
Kiu ne sekvas politikan aferon en Pollando, mi skribas pri nia afero, ankaŭ ne ĉiuj scias, ke en Pollando ŝanĝis registraro,  kaj nova registraro tuj ekis agadi. Ekzemple, unu el aferoj estas riparo de juroj. Tion tuŝas la plej alta „Tribunalo de Konstitucio” Tiu ĉi instanco estas la plej grave en ĉiu demokrata lando ankaŭ en nia. Konvenan regulon jam subskribis pola prezidanto, ĉar parlamentanoj, kaj senatoroj tion aprobis. Sed opoziciaj partioj tre protestas, kaj diras, ke tio minacas demokration. Sen ŝanĝo en juro, venkinta partio nenion faros en aliaj direktoj por ripari malbonajn alkutimiĝojn, kiuj estas en lando.

Monday, November 16, 2015

Polaj aferoj - nova registraro

Nova registraro kun ĉefministro Beata Ŝydło
Pollando de hodiaŭ havas novan registraron. Ĝi estas konstruita nur el unu partio /PIS/ Juro kaj justeco/ Tio okazis post 25 jaroj, kiam partio regas memstare. Poloj profunde kredas, ke politika situacio ŝanĝos en diversaj specoj. Mi simpatias kun ĝi.  Restaj partioj kreas opozicion.

Saturday, November 14, 2015

Eksterlandaj aferoj - terorismo en la mondo

La afero estas serioza, ĉar temas terorismon en la mondo. Tio okazas en diversaj anguloj de la mondo, sed la lasta akto de terorismo en Francio atestas grande pri ĝi. Respondecaj, honestaj homoj en la tuta mondo kondamnas tiun ĉi atakon de terorismo, dum, kiu pereas multo da hazardaj homoj, kaj pluraj aliaj estas vunditaj. Ni homoj eĉ ne scipovas kompreni, kial ekzistas tia malbono, ke la unua grupo de homoj detruas la alian. Ĉu bonedukado en direkto: paco, toleremo, justeco estas ebla sur la mondo? Ŝajnas al mi, ke mia demando estas senresponde.

Wednesday, November 11, 2015

Polaj aferoj - nacia festo

Precize 220 jaroj antaŭe, 24an de oktobro en  1795 jaro: Ruslando, Prusio kaj Austrio aneksis al propraj landoj polan teritorion.  Per tio Pollando kiele ŝtato ĉesis ekzisti je 123 jaroj.
Pollando hodiaŭ solenas grandan feston – la 79a datreveno de sendependeco. Tio okazas ĉiun jaron dum 11a de novembro.
 En Varsovio – ĉefurbo de Pollando okazas ĉefa solena festo, parado de diverspecaj soldataj regimentoj, oni kunmetis kronojn ĉe monumento de "nekonata soldato", ĉefan parolon diris prezidanto de lando A. Duda. Ankaŭ  en aliaj urboj, vilaĝoj okazigis marŝojn, kunvenojn.

Saturday, November 7, 2015

Tio kaj alio - iom pri bono

"Bona gloro pli valoras ol oro" - tiel diras malnova proverbo. Mi volas esti bona homo - ĉi vortojn mi aŭdis de mia proksimulo, pro tio mi ege ĝojiĝis. La deklaro estas grade enkondukata en la vivo. Mi tiel pensas, ke tio estas tamen proceso, kaj ĝi realiĝos post iom da tempo. Ĉu ĉiu homo starigas similan deklaron al si? Rimarki proprajn erarojn tio estas granda eco, kaj ...,  Ĉi vortojn mi dediĉas al ...
Ĉu bono, pri kiu mi skribas, meritos al gloro, tio evidentiĝos.

Thursday, November 5, 2015

Mia lageto -- 45

Dekstre oni vidas mian laboron
Sur lageto nenio okazas, plue mankas akvo, kvankam la koto faras iom pli mola, ĉar arboj jam ne ĉerpas akvon. Do, mi kaptas okazon, kaj kunprenas branĉetojn.
Ankaŭ mi fortigas randon metante sekajn bastonojn poste kovrante ilin per torfo. Kial mi tion faras, ĉar ankoraŭ esperas, ke la sekva jaro estos pli favora por lageto.
La foto, kiun mi prezentas, ne estas impona, sed ĝi atestas por mi ian adon.

Sunday, November 1, 2015

Moroj kaj kutimoj - precipa tago en la jaro

Tombo de miaj gepatroj
Tago de ĉiuj sanktuloj, ĝi estas unika tago, ĉar ni en ĉi tago vizitas tombojn  amase de niaj proksimuloj. Mi ankaŭ tion faris. Ni dum restado sur tombaroj memorigas mortintojn. Por realigi tion, ni starigas florojn, kandelojn sur tombejoj, kaj preĝas. Per tio ni omaĝas   jam forpasintajn proksimulojn.

Saturday, October 31, 2015

Polaj aferoj -fina rezulto de balotado

La diagramo montras kiom da procentoj akiris partioj dum balotado
Pollando jam estas post balotado al landa parlamento. Venkis partio "Juĝo kaj justeco" - ĝi atingis la plej bonan rezulton de 25  jaroj. Tiu ĉi partio kreos memstare novan registaron.
Jen rezulto dum balotado jenajn partiojn:

1. Juĝo kaj justeco -    235        parlamentanoj
2. Civitana platformo-138              "
3. Kukis 15                   42              "
4. Novoĉesna de Petru  28             "
5. Agrara - PSL             16            "
6. Alia                             1             "
                        entute  460              
Restaj partioj ne estos en pola parlamento

Thursday, October 29, 2015

Mia familio - nepo Franio

Hodiaŭ mia la dua nepo Franciŝek solenas sian la unuan naskiĝdatrevenon. Sed ĉefa festo okazos dimanĉe, do plia informo estos poste.
Mi nur aldonu, ke li jam de du monatoj memstare piediradas.
Certe por li tio estas granda travivaĵo
 Franio - tiel sonas eta, karesa formo por Franciŝek. Li provas forblovi kandelon, sed antaŭe li volis tuŝi flamantan kandelon.
Helpe kun gepatroj li tamen sukcesis plenumi taskon. Ni ĉiuj partoprenantoj dum ĉi festo komence ekkantis al solenulo Franio "cent jaroj" - 'sto lat'. La etoso estis agrabla.

Sunday, October 25, 2015

Polaj aferoj - prognozo

Sondo post fermo de elektaj ĉambroj.
Hodiaŭ en Pollando ni voĉdonas al pola parlamento kaj senato. Ni elektas 460 parlamentanoj kaj 100 senatanoj. Startas 8 komitatoj elektaj. Ili reprezentas diversajn partiojn.

Thursday, October 22, 2015

Trafaj decidoj - en la vivo 2

Unu el monumentoj de Bydgoszcz sur /malnova urbo/
Hieraŭ, mi estis en mia regiona urbo Bydgoszcz ĉefe por partopreni en juĝafero administracia en juĝejo. La afero tuŝas jenan problemon. Antaŭ kelkaj jaroj mi decidis mezuri mian kampon, ĉu estas tiom da grundo, kiom mi aĉetis. Dum ĉi tiu procedo mi tre fidis al geodeziisto /termezuristo/ kaj subskribis ĉian dokumentaron sur puraj paperoj ne vidante nenion. Li certigis min, ke ĉio estos bone. Poste li enskribis mezuradon en dokumentaron. Evidentiĝis, ke mankas ĉ. 10 aro da tero, krome li faris vojon sur mia kampo. Mi ricevis de li dokumentaron, kaj ankaŭ de administracia instancejo pri tiu ĉi situacio, sed ĉio ĉi estis  post iom da tempo. La geodeziisto cele  prokrastis limdaton, eble mi forgesu pri mezurado.
Verdire, estis iomete mia kulpo pro tio, ke tuj ne intervenis.
 En loka administracia instanco, mi malgajnis la aferon, do puŝis la aferon al juĝejo pri ĝi mi skribis komence. Oni indikis daton   je 21.10.2015. Mi kompreneble vojaĝis por partopreni juĝafero, ĉar ĝi tre gravas por mi, kaj imagu al si, ke juĝafero ne okazigis, simple juĝisto malsanis. Por mi tiu ĉi situacio estas malkomprenebla. Mi atendas klarigon de juĝejo. Mia kolero...

Ĉe la okazo mi faris iom da fotoj, kaj prezentas ilin.
 La rivero Brda, kiu fluas tra la urbo
La tabulo diras, ke en tiu ĉi loko iam estis preĝejo - sinagogo

Saturday, October 17, 2015

Miaj abeloj

mia abelarejo
Antaŭ unu semajo, mi aplikis la unuan fojon medikamenton al ĉiuj abelujojn, por ke detrui insektojn malutilajn  en ili, ĝi latine nomiĝas /warroa destrucor/.  Mi ripetis la saman agon post 6 tagoj - 15.10.2015. Por konstati, ĉu ili estas en abelujo, oni devis enmeti kartonon ŝmiritan per oleo sur fundo de abelujo, kaj atendi 20 horojn sekve de apliko de medikamento, mi aplikis 'apiwarol'
Finfine evidentiĝis, ke insektoj ĉeestis, ĉar ili jam mortintaj algluiĝis la papero, sed dum la dua provo ili ne estis tiel nombre.
Warroa destructor - foto el vikipedio
La insektoj estas tre danĝeraj por abeloj, ĉar ili detruas eĉ tutan svarmon de abeloj. Kiel ili aspektas, miaopinie ili estas similaj al kokcineloj, sed senpunktaj sur la dorso, kaj ĉ. 20 foje malpligrandaj.

Sunday, October 11, 2015

Mia lageto - 44

Nun la herbaĵoj kreskas sur fundo de mia lageto.
Vere, al mi perdo de lageto estas granda travivaĵo, ju pli, ke en ĝi mi vidis multon da ĉarmeco, beleco eĉ interna harmonio en mia vivo, ĉio rompiĝis kiel bobelo sapa. Ĉu mi konsentis kun tiu ĉi situacion, ne, estas mia respondo. Antaŭe mi kun plezuro laboris, promenadis kaj ĝuis inspiron el ĝi, sed nun ĉio silentiĝis, mortiĝis. Kiam homo perdas ion amatan, lia ekvilibro ŝanceliĝas, tio tuŝis min, mi devas tion elverŝi el mia memo.  Mi certe multfoje venos al temo, kaj analizos ĉion.

Sunday, October 4, 2015

La naturo - La monda tago de bestoj

Mia la dua hundino
Se vi decidis havi beston ekzemple hundo, kato, aŭ kuniklo, do traktu ĝin kun estimo, kaj prizorgu bone. Ĉiuj posedantoj ĉi bestojn devas memori, ke ili tre ŝatas amikecon kaj volas esti karesitaj.
Hodiaŭ 4 – oktobro en la mondo, kaj oni festas tagon de bestoj. Ĉi festo en mia lando onin agnoskis de 1993 jaro. Kaj ĝi atentigas  homojn pri sorto  sendomaj bestoj, ĉefe hundoj kaj katoj.
Sur la foto "reksia" tiel mi ĝin nomis - ĝi tre malsanas, malgrŭ ĉio mi tre estimas ĝin.
 Somere ĝi estas mia helpanto, ĉar maltrankvilas vulpo, ĝuste vulpo ŝtelis de mi ĉirkaŭ 20 da kokinoj!

Saturday, October 3, 2015

La naturo - kokcinelo

Jes vi pravas! Ili estas kokcineloj. Tiuj ĉi kokcineloj tre ŝatas manĝi ankaŭ pomoj. Dum manĝado ili interparolas,  la pomo estas bonguste diras unu el ili, restuloj respondas, ke jes, do ni rapidiĝu, ĉar posedanto  ĝin deŝiros baldaŭ, kaj la lasta afero daŭrigas kokcinelo, kie intencas loĝi vi vintre. Kie ajn.

Thursday, October 1, 2015

La sociaj aferoj - tago de maljunuloj

gajaj maljunuloj!
                               1 - a de oktobro Internacia Tago de Maljunuloj.

 Ĉu maljunuloj fartas tiel gaje kiel sur ĉi tiu bildo. Bone estus, sed plimulto el ili fartas male. Nun oni faras grande, por ke maljunuloj estu feliĉaj en kadukiĝanta vivo. Mi hodiaŭ cele vizitis mian amikon en domo de maljunuloj, kaj bildo, kiun mi ekvidis iom min malgajis, sur iliaj vizaĝoj mi ne vidis gajecon. Ili observis televidon, parto el ili sidis kaj rigardis nenion. Mia amiko serioze malsanas, krome preskaŭ neniu lin vizitas. Ni interparolis pri iama laboro, kaj niaj familioj / ni kune laboris/ Fine, kiam mi adiaŭis lin, dezirante al li la sanon,  certe li estis kontenta, kaj promesis, ke ankoraŭ vizitos lin.
Mia rimarko, kiam pensiulo estas sana, tiam li/ŝi estas gaja, vigla, volas bone vivi, ĝui, kaj ĉerpu multe  agrablecojn el la vivo. Bone estas kiam homo, sekve maljunulo havas ian hobion, interesiĝon, pasion, do pli facile trapasas maljunecon. Ho, la vivo de la tria aĝo!?

Wednesday, September 30, 2015

La aŭtuno - 2015

Lageto -  preskŭa dezerto
Mi ne rimarkis, ke sekvis aŭtuno, ĉar vetero similas la someron, sed temperaturo tage atingas ĝis 20*C, sed nokte ĝi cirkulas 5 -10*C. Tamen estas diferenco. Sed mi ĉiam havas antaŭ okulojn  la someron, kaj ĝia malbonaj efikoj.
Ne pluvas, ventas, estas normala.

Saturday, September 26, 2015

Ankoraŭ pri abeloj

Interparolo pri abeloj en retejo twitero
 Abeloj, ĝi estas dankema temo, do mi ŝatas skribi pri ili. Ankaŭ mi ŝatas observi kiel ili laboras, kaj gardas sian posedon, nun mankas nutraĵo en kampo, ĉar plantoj ne floras pro tio precipe, vespoj atakas ilin, okazas, ke abeloj el aliaj abelujoj volas ŝteli mielon de ili. Tio estas batalo je morto kaj vivo - pole, /walka na śmierć i życie/
Mi estis demandita, ĉu mi volas havi pli da abeloj. Vere, ĉar mi ŝatas zorgi pri ili, do certe, se tio eblos, mi pli grandigos kvanton da abelujoj. Estas jena diro, - sed memoru, ke abelojn ne incitu
Plua interparolo pri mielo

Friday, September 25, 2015

La sano - Strobili Lupuli

Sur arbusto etendas humulus lupulus
Humulus lupulus

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/chmiel-zwyczajny-wlasciwosci-lecznicze-i-zastosowanie_38419.html
Humulus lupulus

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/chmiel-zwyczajny-wlasciwosci-lecznicze-i-zastosowanie_38419.html
Laste mi legis en retejo pri planto, kiu nomiĝas Strobili Lupuli, /pole - chmiel/
Ĝi servas kiele unu el ingredinecoj por produktado de biero, kaj, krome kiel medikamento, kvankam ne ĉiuj kredas je tio. Mi volas tion praktiki kiele kuracaĵo. Do, post iom da tempo mi pli larĝos noton. Mi interesis pri ĝi, ĉar ĝi kreskas sur arbustoj proksime de mia kampo.

Saturday, September 19, 2015

Agrikulturo - abeloj

 Tiu ĉi ilo servas por preni mielon.
Nun, mi havas 10 abelujojn kun abelojn, ili estas sufiĉe fortaj, kaj abeloj al ili ankoraŭ kunportas polvon por krei larvojn, kaj fine naskigu novajn abelojn. Kaj hodiaŭ estas la lasta tago, en kiu mi liveras al ili nutraĵon.  Mi iomete ĉagrenas pro tio, ke estas jam malfrue, kaj, ĉu novaj abeloj naskiĝos antaŭ vintro.
Nun, mi volas prezenti bazajn ilojn, sen kiuj abelisto ne povas labori. Laŭ mi abelisto nepre bezonas abelsubfumilo kaj centrifugo, krome, konvena vesto, kaj aliaj iloj.
Ĉi ilo eltrovas fumon.
Antaŭ la vintro mi devas apliki medikamenton en ĉiu abelujo,  por ke abelsvarmoj imunigu kontraŭ malsanon.

Tuesday, September 15, 2015

Ĉiu taga vivo - ion por manĝado - kaprina butero

La unua parto de procezo
   Ĉu vi jam manĝis buteron de kapra lakto?                                                                                                        Por fari buteron, mi prenas kaprinan lakton, sed antaŭe mi ĝin starigas en fridujon, por ke eltrovu tavolon de graso. Kiam ĝi staras en malvarma loko pli rapide, oni povas akiri pli grandan tavolon de graso. Mi bezonas por tiu ĉi celo 8 litrojn da lakto.
Sekve mi kunprenas grason pere kulero en bokalon. kiam, mi tion faris ujon fermas kaj energie turniĝas, eĉ skuiĝas ĉirkaŭ 20 - 30 minutojn. Dum tiu ĉi procezo estas dispartigata likvo de pecoj buteraj. Kiam dum observado mi konstatas, ke procezo finiĝis, tuj elverŝas enhavaĵon al plastika plado. Tiam buterlakto elverŝas el ĝi, kaj restas nur mola butero, sekve pere kulero iomete sekigas buteron elpremante buterlakto. Glitante buteron ĝi estiĝas pli malmola. Ĉar mi tuj ne manĝas buteron, do mi ĝin fridas.
Mi aldonu, ke metodo, kiun mi prezentas, estas simpla, kaj postulas iom da tempo, tio estas nur por volontuloj.
Jam pecoj da butero, kaj buterlakto
Elpremado de restoj de buterlakto
Jam preta butero

Thursday, September 10, 2015

Eksterlandaj aferoj - rifuĝintoj

La bildo diras pri serioza problemo
La Eŭropo havas novan problemon, ĉar laste al ĝi alvenas ondo de forpelintoj el diversaj landoj. La fuĝintoj devenas precipe el Sirio kaj Afganio. Kaj ili nepre volas loĝi en Germanio kaj Svedio, aliaj landoj ilin ne interesas. Evidentiĝas, ke ili ĉiuj ne povas loĝi tien, ĉar tiuj ĉi landoj ne havos eblecon akcepti tiom da rifuĝintoj, kaj probable ĉiuj eŭropaj landoj estos devigataj akcepti po parte ilin. Kial ili volas ekzemple Germanion, ĉar tien estas plej bonaj kondiĉoj ekonomiaj. Pollando ankaŭ devos preni forpelintojn, sed en mia lando civitanoj diverse pensas pri tio, unuj volas akcepti ilin, kaj aliaj pensas alie. Ili veruras trajne, kaj piede ankaŭ.
Ĉiuj volas atingi lokon sur boato
Estas grupoj, kiujn elektis veturoj pere boatoj, do, tiu ĉi maniero estas danĝera, kaj multe boatoj estas malnovaj, krome, sur ili estas tro multe da homoj, kaj sekve de tio forpelintoj pereas.