Saturday, January 26, 2013

Sen kategorio - scienco 2

Fabio kaj Daniel
Antaŭ nelonge 23/24 januaro, mi gasitgis junan amikon el Brazilio, en mia domo, li estas filo de mia kara esperantisto Ubiratan. Fabio, tiel nomas gasiganto, li studas astrofizikon en Sao Paŭlo, kaj nuntempe vojaĝas tra Eŭropon.
Mia filo, Daniel, ankaŭ studas fizikon li doktoriĝas pri tiu ĉi temo, sed detale, li laboras pri diserto, kiu esploras disfluoj de la sango en la homa okulo, pere de optika kohera tomografo /angle, Optical Coherence Tomography/. Tiu ĉi metodo estas seninvada ... se iu leganto estus interesa pri la supra temo, mi volonte plenumos lian deziron.

Ili ambaŭ sciencistoj, renkontis en la ŝtata universitato nome "Nikolao Kopernik" en Toruń, kaj konsideris interesan interparolon pri sciencaj temoj.
Krome, mi iom ĉiĉeronis Fabion tra la urbo Toruń, kaj ni estis ankaŭ en la domo de naskiĝo de fama astronomo Nikolao Copernik.

Saturday, January 19, 2013

Sen kategorio - pensoj

Mi perdis la vojon.


Sur la blanka vojo mi perdis orientiĝon
Por mi, ido de kaprina gento,
Tio ĉi estas nova eksperimento,
Trakuri blankan teron, kiel profundan neĝkusenon,
Kaj, trovi simplan konvenon.
Sed, saĝa homo, savu eĉ etulojn,
Montru veran vojon al blinduloj.
La vintraj kampoj tiel blankaj,
Do, la marŝoj estu ankaŭ senmankaj.
Kvankam, provu!

Tuesday, January 8, 2013

La taglibro - amikoj

Antaŭnelonge mi konatiĝis kun juna amiko el Suda Koreo. Krom pluraj lia interesiĝoj pri diversaj lernobjektoj, kaj aparte pri fiziko.
Sed, li ankaŭ entuziasme esprimas sian aprobon pri la internacia lingvo Esperanto.
La tiun ĉi noton mi publikas al lia konkordo kaj scio. Jen ĝi!

mi lernas esperanton,ĉar

Kara piotr
Saluton!!!!!!!!
Mi volas respondi al via demando en lasta letero.
"Kial mi decidis lerni esperanton?"
Antaŭ kelkaj semajnoj mi legis libron 'sinjoro lingvo de mirlando rakonto' Tio estas libro pri multaj artaj lingvoj. Kaj en tio estas estas esperanto. Mi estis interesa pri esperanto kaj kelkaj lingvoj.Sed mi ne lernis alian lingvon,ĉar ne estas vojo lerni alian lingvon kaj ili estas TRE malfacila. Do mi komencis lerni esperanton pro intereso. Mi serĉis pri esperanto. Kaj mi trovis multajn librojn kaj 'LERNU!'.
Nuntempe mi pensas,ke mi lernas esperanton pro komuniko. Ĉar mi estas introverta,mi ne havas multajn amikojn.(Sed mi havas kelkajm vere bonajn amikojn) Sed per esperanto mi povas komuniki kun multaj personoj. Ekzemple kun vi! Se mi lernis alian lingvon,mi ne povas komuniki.(Mi jam lernis angla kaj japano)
Do mi estas feliĉa pro esperanto kaj VI!

diligenta studento
TEHI

Kion oni povas aldoni al la bela konfeso, ĉefe bondeziri Egajn sukcesojn en diversaj kampoj, kaj apare en esperanta movado.

Monday, January 7, 2013

Famaj poloj- Adam Mickiewicz

Adam Mickieviĉ /Mickiewicz/ estas la plej granda poeto de Polujo. Krom literaturo, ankaŭ li famiĝis kiel arda adepto de libera patrujo.
Li naskiĝis 24 an de decembro 1798 en vilaĝo Zaosio, nun ĝi situas ekstere de Polujo. La juneco kaj studado trapasis juna poeto en Vilno kaj Kovno. Mickieviĉ ankaŭ estis arestita kaj malliberigita pro patriotisma agado. Finfine, li sukcesis forkuri al okcidentaj landoj tra, Germanio, Ĉekujo, Svisujo, Italujo, ĝis Francujo. En ĉiuj menciitaj landoj li renkontadis famajn poetojn, kaj penetris diversajn mediojn por serĉi vojon, por ke krei liberan Patrujon. Sed antaŭ ĉio li faris grandan literaturon en ĉiuj lokoj, en kiuj li restadis. Lia migrado finiĝis en Turkujo, tie la poeto neatendite mortis, en jaro 1855.  Kial li tien veturis, plue batali pri libera Patrujo!

Kiel priskribas la morto de la poeto, alia poeto Jan Lehoń 1954: /mia traduko/

Do, tiam ili komencis plori kiel infanoj
Kaj paroletis kun teruro: "Antaŭ ni la nokto malhela!
Ĉi tiu luno, kiu desupre lunigas Stambulon,
Rimarku, kia ĝi estas alia ol nia ĉe la rivero Niemen"

kaj Li samtempe pripensis: Kiel estas proksime!
Mi aŭdas la kanton, kies oni kantis ĉe mia lulilo,
Mi vidas herbaĵojn kaj florojn super Switez akvanebulon,
Ankoraŭ unu momento, kaj mi tuŝos ilin per mano"

      Mi devas prijesi, ke Adam Mickiewicz estas mia la plej ŝatata poeto!!!