Saturday, December 31, 2016

Taglibro - mia taglibro

Baldaŭ finiĝos malnova jaro, ĝi trapasis rapide. Kaj, ni eniras Novan Jaron - 2017. Ĉiu homo en la mondo demandas sin, ĉu ĝi estis bona por mi, vi, por ni. Do, oni devas tion trakti eble per profitoj, aŭ male, eble alie?  En mia taglibro, mi larĝe skribis pri polaj aferoj, kaj ankaŭ ne multe pri eksterlandaj. La lastaj, ni observas en naciaj propraj aŭdio-videoj, precipe nin kortuŝas mondmilitoj, kaj tragedio de homoj simplaj.
Mia taglibro traktas multe pri miaj privataj aferoj, pripensoj, ĉar ĝi estas kroniko de mia vivo, kaj ofte mi enpaŝas en ĝin, por vidi mian vojon, kvankam ĝi estas nur simpla, sed grava ĝuste por mi. Ankaŭ, mi ĝojas, kiam legas tiun ĉi libron aliaj homoj. Dankon

Wednesday, December 28, 2016

Miaj abeloj decembre

abelo laboras sur 'origanum vulgare'
Fino de decembro, ĉar ĝis la lasta tago de monato mankas 3 tagoj, do mirinde, abeloj el 7 abelujoj ne tro amase elflugis el abelujoj. Normale ili estus povintaj profunde dormi, strange, ĉu ne? Malgraŭ, ke estas vintro, sed vetero milda, iom da suno, temperaturo tagmeze nur +7*C, kaj ili aerumas flugilojn. Mi havas entute 28 svarm-abelojn, interese kiom da travivos vintron. Kial mi mencias pri tion, ĉar por mi tion estas malofta okazintaĵo. Foto farita somere.

Saturday, December 24, 2016

Kristnasko - 2016

Mi deziras al ĉiuj miaj legantoj Feliĉan Gajan kaj Sanan  - KRISTNASKON!                                                 Estu paco eterne inter ni

Thursday, December 15, 2016

Esperanto - 23

Karaj Amikoj!  Okaze de bela tago mi ricevis retkarton el Brazilo, do Vi ankaŭ ĝuu ĝin.

Tuesday, December 13, 2016

Polaj aferoj - 35 jaroj antaŭe

Dum 1981 - armiloj sur polaj stratoj
Mi memoras bone tiun ĉi daton. Tio estis antaŭ 35 jaroj -la 13a de decembro , tiam oni enkondukis 'militan staton' en Pollando. En tiama tempo onin ne nomis Pollando - PRL /pola respubliko popola/ Por ni civitanoj tio estis granda surprizo, kaj neatendita evento. Tiam la registraro uzis policistojn kaj soldatojn por ke protektu nacian revolucion. Ĉar en Pollando vekiĝis nova situacio. Ĝi nomiĝis la vojo por libereco, sendependeco, kaj suvereneco. Sed vojo por ĉi tiu celo estis ankoraŭ longa.

Sunday, November 27, 2016

La naturo - vespoj

nesto sub tegmento de abelujo
Tre proksime de mia domo mi ĉi -jare rimarkis tri nestojn de vespoj. Pri du nestoj mi sciiĝis somere, kiam falĉis herbaĵon sur bordoj de lageto. Kaj pripensis, ke ili plu vivu. Do, nur de tempo al tempo vizitis ilin, kaj observis ĝiajn laboron. La tria nesto fondiĝis en malnova abelujo, jam malplena.
Eta aventuro kun vespo. Vespoj jam pereis, ĉar ili faras tion nature, restas nur ovoj, el kiuj printempe naskiĝas novaj vespoj. Mi ŝatas vespojn, ili rolas ankaŭ ian rolon en nia ekosistemo, kvankam homoj devas singardeme laŭ ili, precipe somere, kiam ni manĝas dolĉaĵojn.
tiel aspektas fingro kun mordvundo de vespoTio estis dum malfrua aŭtuno, fine de oktobro, mi laboris sur lageto, kaj neatendite alflugis al mia mano vespo, ĝi mordvundis mian fingron tra ganto. Doloro estis granda, imagu al si, ke tio daŭris du tagojn. Du noktoj sendormaj, mano ŝvelita. Kaj la sekvaj tagoj ankaŭ  plezuraj ne estis. Kompare kun piko de abelo, tio nekomparebla.  

Sunday, November 20, 2016

La naturo - arbaro

arboj sur mia kampo aŭtune
En la verdan arbareton iris knabinet' kantanta, ŝi renkontis kavaliron apud la pinet' sidanta, mi al vi donus buterpanon, sed..., - tiel diras malnova kanteto. Do, ni vidas, en arbarojn kuras plenplene vivo, /ankaŭ homa/ sed, antaŭ ĉio, vivo arbara, kie regas laŭ propraj kondiĉoj, tiel nomata - ekosistemo                                                             
"Kulturo estas tiel bona, kiel ĝiaj arbaroj"- W. Auden "Bedaŭrinde, estas pli facile krei dezerton ol arbarojn"- J. Lovelock
La morto de arbaroj estos fino de nia vivo - malĝoja konkludo.
Kial homaro detruas arbarojn, ĉar ili bezonas novajn kampojn por kultivi plantojn, bredi bestojn, konstrui vojojn, domojn. Celo estas nur unu, por plialtigi konsumadon.  Ankaŭ klimato grande influas por arbaroj - kiu kaŭzas, ke arboj sekiĝas, kaj atakas ilin insektojn
„Popolo homa mortos je civilizo" Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Sunday, November 13, 2016

La vetero novembre

Hieraŭ, kiel bela vetero, malgraŭ temperaturo ne estis alta ĉ. +7*C, sed suno kaŭzis, ke vetero estis por promenado. Tio estas malofte dum novembraj tagoj.
mia abelejo
Malgraŭ, dum noktoj iom frostas -5*C, sed folioj sur arboj ankoraŭ pendas.

Friday, November 11, 2016

Grava festotago por Pollando

maro de naciaj flagoj
Ĉiu lando festas sian la plej gravan feston, kvankam unu foje dum jaro. Do, hodiaŭ tio okazas en mia lando - Pollando. La tuta lando celebras ĉi festotagon, la 11-a de novembro 2016, malgraŭ vetero aŭtuna, sed  honorigi niajn antaŭulojn, niaj korpoj kaj cerboj estas ĉiam varmegaj. 
unu el bildo de parado
Vivu Pollando

Wednesday, November 9, 2016

Eksterlandaj aferoj - Usono

Kvankam la tuta  mondo bone scias, ke Donald Trump estos la 45-a Prezidanto de Usono, sed, ĉu elekto de nova prezidanto portu bona ŝanĝojn en interna, kaj eksterlanda politiko. Estas ĝenerale sciate, ke la lastaj 8 jaroj regis Prezidanton de demokratia partio. Tamen, venkis kandidato de respublikanoj.
Kaj, okazis, ke preskaŭ ĉiuj prognozoj falsis, ili diris, ke grandan ŝancon havas kandidato de demokratoj Hillary Clinton por venko. Kia surprizo, precipe por eŭropanoj, sed detale gvidantoj/ elituloj/ de landoj ilin tute ne suspektis, ke tio ĉi eblas.

Mi vidas similan situacion, se temas pri elekto Prezidanto de Pollando. Ĉiuj prognozoj aŭguris dum pasinta jaro venkon ĝis nuna prezidanto, sed civitanoj balotis malsame ol prognozo. Kaj, ĵus finfine aferoj iras en bona direkto. Ĉe ni estas bona ŝanĝo, sed kontraŭuloj ĉiam atakas, kaj ili ne  kontentas.

Sunday, November 6, 2016

Tio kaj alio - ... iom pri lageto

...eble mi sukcesos?
Jam profunda aŭtuno - do, ventoj, pluvoj, ĉielo sen suno, iom malvarme - tiel ĝi estas nun. Ĝenerale oktobro estis pluvema, kaj la unuaj tagoj de novembro momente tre pluvis, vetero - malagrabla.  Sed hodiaŭ, dimanĉo, temperaturo +9*C, eĉ abeloj el ĉiuj abelujoj flugdancis antaŭ siaj varmaj lokoj. Malgraŭ pluvoj, sed mia lageto ankoraŭ ne kovriĝis per akvo, ĉar grundo sorbas ĉiun kvanton da akvo, kaj ĝia surfaco estas malplena. Estas ne pluraj lokoj, kie mi vidas akvon, sed ĝi estas maldika tavolo. Se mi havas liberan tempon, kaj mia sano permesas, mi plue fortigas bordon 'internan' lageton - cilia "rzęsowy".
cilia lageto el alia flanko
La foto prezentas unu el la tri etaj lagetoj "rzęsowy", kiujn mi projektis kaj poste faris antaŭ jaroj. Mi ĉiam laboras pri ĝi, eble mi sukcesos? La tuto ne estas tro videbla, kiam mi desegnos ĝin, do vi ekvidos pli bone mian laboron.

Saturday, October 29, 2016

Mia familio - nepo Francisko

Mia la dua nepo Francisko hodiaŭ finas du jarojn. Kvankam pere 'skajpo' mi interparolis kun Francisko /karese, Franio/ Ĉar li loĝas malproksime de mi en alia lando kun siaj gepatroj. Mi gratulis al li pro tio. Dum interparolo Franio prezentis al mi diversajn plastikajn bestojn, kaj nomiĝis ili korekte, kaj ĝirafo verŝajne tre plaĉis al li, ĉar diris, ke ĝi estas bona ĝirafo.

Sunday, October 23, 2016

Eksterlandaj aferoj - Hungario

Grava datreveno por Hungario
Nacian batalon de hungaroj oni nomas ankaŭ hungaran revolucion.  Ĝi  eksplodis   23-an de oktobro 1956. Partoprenantoj de batalo postulis liberecon de vivo, precipe liberon de parolo, kaj dependecon de Sviet-Unio. Komencaj sukcesoj rapide finiĝis, ĉar okazis invado de sovietaj soldatoj, kaj finfine sange kovris batalantoj.
Do, pro tiuj ĉi eventoj hungaranoj omaĝis tion per speciala solenaĵo tiamaj tagoj- ĵus hodiaŭ la 23 –an de oktobro 2016. Ĉefan parolon donis ĉefministro de Hungario – Orban.
Interalie li diris: Se vi havas du vojojn por elekto, do, elektu malfacile. Tio estas la unua principo de kuraĝo. Nuntempa mondo suferas, ĉar forgesis pri ĝi, Hodiaŭa Eŭropo elektas prefere, tion, kio estas simple, facile koste. Anstataŭ propraj infanoj elektas alvenintoj, anstataŭ laboro – spekulo, anstataŭ prava vivo - kreditoj

Monday, October 10, 2016

Iom pri juro

Kiel homaro konstruis leĝon, mi diru pli multe, tiel malsimplan leĝon. Ĉiu lando havas propran leĝon, kiu agas laŭ Konstitucio de ĉi tiu lando. Generale, Konstitucioj estas similaj en ĉiuj landoj, sed ne ĉiam. Tio dependas de kutimoj, kulturo, religio kaj aliaj faktoroj, kiuj cirkulas en la ŝtato. Kion mi persone pensas pri ĝi? Miaopinie leĝo estas  malpreciza, kaj tiel fleksa, ke prokuroro kaj juĝisto, juĝisto kaj advokato havas en la sama afero, diversajn opiniojn. Okazas, ne ĉiam, ke lerteco, ekzemple de advokato kaŭzas, ke kulpanto venkas la juĝaferon.
Mi demandis iam advokaton, kial leĝo ne estas simpla, li respondis, ke lia profesoro diris: Kiam leĝo estis tiel simpla, do larĝa grupo de prokuroroj, juĝistoj, advokatoj estus senbezonaj. Mi aldonu, ke ĉi grupo havas grandajn privilegiojn kaj ricevas bonan salajron. 'Demanda signo prenita el retejo'.

Wednesday, October 5, 2016

Mia abelaro - fina laboro

ni vidas etajn insektojn-varroa destruktor
Malrapide finiĝas laboro ĉe abelaro. Mi devas ankoraŭ montri ĉiujn abelujojn. Apliki du foje kuracilon por likvidi insektojn /varroa destruktor/.  Kovri surfacon internan de abelujoj per specialaj kusenoj. Kaj aliaj agoj.

Monday, October 3, 2016

La aŭtuno - 2016

mia arbareto
De hodiaŭ komenciĝis reala aŭtuno. Ĉar temperaturo malaltiĝis ĉirkaŭ dek gradoj, kaj plej grave pluvas, ĉielo kovris nubojn. Folioj de arboj ŝanĝas kolorojn. Do, la tero ricevos iom da akvo.

Friday, September 30, 2016

La somero - 2016

Ĉi lago "kikolskie" situas proksime de mia loĝloko.
Ĉi la jara somero pasis senrevene, kia ĝi estis. Por mi estis, kaj estos, profunde en memoro, precipe pro varma vetero, preskaŭ senpluva. Komence de aŭgusto iom pluvis. Nur sekeco! La situacio estas kurioza, ĉar centro de lando plej suferis pro manko de pluvo. Kaj, mia regino ĝuste situas en la centro de Pollando. La prognozo aŭguris laŭ proverbo, kiun mi citis la lastan tagon de aŭgusto, se temas pri septembro.  Do, mi atendu la someron ĝis la sekva jaro.

Tuesday, September 20, 2016

Lageto - 48. Grandiozaj jaroj de mia lageto

nun tiel aspektas fundo de lageto
Tiuj ĉi bela tempoj estis, kiam mi aĉetis posedaĵon en nuna loko - 1996. Mi sincere konfesas hodiaŭ, ke ĉi periodo por mi estis vere feliĉa, grandioza, kaj agrabla tempo, kaj mi pensis, ke tiu ĉi periodo daŭros senfine. Iam mia amiko el Brazilo skribis, ke mia lageto aspektas kiel paradizo, do mi modeste respondis - vi troigas amikon. Li konis lageton nur el fotoj.  Sed hodiaŭ, mi prijesas, ke li pravis. De tri jaroj mia lageto kadukiĝas, kaj fine ĉesis ekzisti, ĉar sur ĝi oni povas promeni. Akvo pereis. Nur tiu homo povas taksi ĝin, kiun perdis ĝi - tiu ĉi homo estas mi.
Tamen, mi decidis, ke etan lageton "cilian" 'rzęsowy' aktivos. Tio estos granda defio de mia flanko.
p.s. Mi hodiaŭ falĉis herbaĵon sur fundo de lageto, kaj neatendite movis neston de vespoj, do ili min danĝere mordvundis

Wednesday, September 14, 2016

Rezolucio pri Pollando en parlamento EU

Ne pripensu, ke mi tedas, kiam skribas pri polaj aferoj. Sed, ĵus hodiaŭ en parlamento de EU /eŭropa  unio/ oni akceptis rezolucion, en kiu  malaprobas agojn de pola registaro, lige kun tio, ke ĝi malobservas leĝon en Pollando. Karaj amikoj, se vi sekvas ĉi - situacion, en Pollando ĉio iras en bona direkto. Nur pola opozicio, kiu perdis influon en politika vivo kaj privilegiojn ne povas tion akcepti, kaj iras al eŭropaj instancoj por helpo. Tiu ĉi rezolucio kreis ĉefe homojn, kiuj ne deziras al Pollando sukceson en reformado de lando. Ĝi estas kurioza decido, ke aliuloj provas instrui polajn civitanojn en bazaj principoj. Ne kredu, ke en Pollando okazas malpaciencaj, kaj strangaj aferoj.

Sunday, September 11, 2016

La naturo - kampa grilo

Komence estis malfacile rimarki ĝin, pro tio, ke ĝi perfekte harmonias kun medio. Kiam mi ekvidis ĉi- kampan grilon, do ĝi evidentiĝis tre bela. Ĝi estis trankvila, kaj tre volontula kiam mi fotografiis ĝin, do mi faris iom da fotoj. Sed, ĝia pacienco finiĝis, kiam mi volis, ke ĝi ŝanĝu pozicion, tuj forflugis fore.

Saturday, September 3, 2016

Iom pri juĝistoj

En antikva Egiptujo regis kasto de sacerdotoj, kaj simile en Polujo provos regi kasto de juĝistoj. Hodiaŭ okazis kunveno de grupo de juĝistoj, ili konstatis, ke ne permesos por riparo de ŝanĝoj en leĝaj aferoj. Ne ĉiam  bone funkcias polaj juĝejoj, tio signifas, ke juĝistoj ofte eraras, kaj ordonas maljustajn juĝojn, do estas nepra riparo de situacio. Batalo estos akra.

Wednesday, August 31, 2016

Prognozo por Septembro?

Lago - kilolskie
La lasta tago de aŭgusto aŭguras, kiel vetero estos dum septembro - tiel diras pola proverbo. Do, ni suspektu, ke vetero estos suna kaj sen pluvo. Tio signifas pluan sekecon en mia regiono. Terure! 
 Eĉ lastaj tagoj de aŭgusto estis kun temperaturo pli ol +30*C


Monday, August 29, 2016

Mia familio - nepo Adaś

Li kalkulas florojn
Mia nepo Adaś hodiaŭ festas la duan datrevenon de naskiĝo. Gratulon!
p.s. fotografio el monato majo

Wednesday, August 24, 2016

Tio kaj alio

Ni vidas maŝinojn proksime ĉe mia domo.
Finfine, onin riparas la straton, ĉe kiu mi loĝas.  Laboro iras tre rapide.
Nun ĝi aspektas glate kaj bele.

Monday, August 15, 2016

15.08 - samtempe du festoj

soldatoj dum defilado
Hodiaŭ en Pollando okazas du festoj; ŝtata kaj religia. Tago de soldatoj de Pollando, kaj la dua religia /pole/WNMP

Wednesday, August 10, 2016

Bagateloj ili gravas en nia vivo

inter lupino kreskis ankaŭ cejano
Bagatelo, sed nia vivo konsistas ankaŭ el bagateloj. Imagu, ke mia kokino kovis nur unu idon, belan idon, hodiaŭ atakis ĝin akcipitro, kaj finfine ĝin mortigis, mia bedaŭro estis granda.
Krome, oni rikoltis grenon, sed ĝi estis tre malseka, ĉar dum la lastaj tagoj pluvis. Do, por mi estos iom da laboro.

Sunday, August 7, 2016

Iom pri bagateloj

produktoj el vasko
Ĉiu tago portas al ni tiom da eventoj, kaj ni havas problemon taksu ilin. Estas tre gravaj aferoj, ankaŭ bagateloj, sed por individua homo la lastaj eĉ gravaj. Mi nun pri bagateloj, hodiaŭ okazis en mia regiono - Zaĵeĉevo /Zarzeczewo/ tagoj de mielo, do mi kun kolego vizitis ĝin. Oni prezentis en budoj ilojn por bredado de abeloj, ankaŭ produktoj, mielojn en diversaj gustoj, krome plantoj, kiujn ŝatas abeloj. Mi aĉetis iom da iloj.
 Ne incitu abelojn, ĉar ili mordos vin

Vespere renkontis min aventuro kun abeloj, finfine ili min tre mordis, kaj mi estas puŝita, precipe manoj. La situacio okazis al mi unufoje.

Sunday, July 31, 2016

La lasta tago de renkontiĝo en Krakovo

nokta gardostaro de junularo
Hodiaŭ, dimanĉe finiĝis renkontiĝo - la mondaj tagoj de junularo /śdm/ Kaj, Papo Francisko anoncis, ke la sekva renkontiĝo de junularo okazos en lando Panamo - en 2019 jaro. Dum predikoj interalie Papo parolis al junularo pri memoro, kaj kuraĝo. Temas, ke ni devas memori pri prauloj, historio, kaj prenu ĉi faktorojn  en nia vivo, por pli bone kompreni aferojn. Ankaŭ kuraĝo, sen ĝi ni nenion atingos. Krome, ni ĉiam devas konstrui pontojn, sed ne murojn.
 Dum renkontoj gejunuloj parolis pri diversaj aferoj, precipe kortuŝan alvokon eldiris junulino el Sirio el urbo Aleppo, kaj fine ŝi diris: karaj, preĝu por mia patrujo Sirio,  mi amas mian patrujon.

Friday, July 29, 2016

Plue pri renkontiĝo de junularo

Ĉiam aktualaj vortoj - mi petas, dankas, kaj pardonpetas - ili estas receptoj por esti bona homo, precipe en edzeco.  Ĉi vortoj eldiris Papo Francisko en Krakovo dum renkontiĝo de tagoj mondaj.

Se ni bone komprenas ĉi vortojn, kaj aplikas ilin en kutima, simpla tago, do ni estas modeloj al ni mem kaj por aliuloj kiele bona ekzemplo - mi tion aldonas de mia flanko.

Tuesday, July 26, 2016

La mondaj tagoj de jumularo en Pollando

Hodiaŭ posttagmeze inaŭguris La mondaj tagoj de junularo en Krakovo - Pollando. Tio estas religia kunveno, kaj en ĝi partoprenas ĉirkaŭ 500  miloj da gejunuloj el 187 landoj. Krome, dum, ĉi la mondaj tagoj ĉeestos ankaŭ Papo Francisko, kaj tio daŭros ĝis la dimanĉo.

Sunday, July 17, 2016

Eksterlandaj aferoj - tragikaj

Kiom da dramaj eventoj okazis dum lasta semajno en la mondo: Francio - terorista atenco, Turkio - provo de falo de registraro. Bedaŭrinde ili finiĝis tragike. Mondo kien vi iras?

Mia abelaro

Kiel ili rapidiĝas.
Mi estis certa, ke jam finiĝis svarmado de abeloj, sed tio okazis ankoraŭ hodiaŭ. Kion fari, mi devis ĉi svarmabelo kunpreni el arbo de akacio. Tamen, ĝi estas interesa, ke abeloj ekŝategas ĉiam la saman arbon. Vere, mi jam ne volas kapti svarmon. Ĉar tio estas por mi granda ŝarĝo, krome tio ligas kun aldona kosto. Sed, fina produkto - mielo, malfacile vendi.

Monday, July 11, 2016

Historio - 11 julio 1943

Ukraina delegacio antaŭ monumento de viktimoj sur placo: skwer Wołyński
Oni taksas, ke en jaroj 1943 -1945 estis mortigataj sur sudorienta, 'Wołyń' regiono de Pollando ĉ. 100 miloj da poloj. Tion faris ukrainaj nacionalistoj. Oni diras, ke tio estis buĉado de homoj, tiel kruela, ke skribi pri tio estas terure, por normala homo neimageble.
Kaj la dato 11 de julio estis la tago la plej akra. Kiam, mi hodiaŭ aŭskultis atestanton de tiamaj tagoj, pensas, ke homoj al homoj estis vulpoj. Ne vulpoj, ĉar vulpoj mortigas por manĝaĵo, sed ili faris tion por celo nuligi alian najbaron. Atestantoj de tiamaj tempoj estas ne tro multoj. Kial oni diras kaj memorigas tion hodiaŭ, ĉar en la antaŭaj jaroj, por, tiel nomitaj, "bona rakonto historia" inter Ukraino kaj Pollando - simple silentis. Tiamaj tempoj onin devas precize klarigi kaj korekte pritaksi, kaj laŭte diri, por homoj, kiuj ne kredas en tio. Por mi persone la afero, vere estas novaĵo.

Sunday, July 10, 2016

Internaciaj aferoj -NATO

Finiĝis  Konferenco de NATO en Varsovio, kiu daŭris du tagoj, 8-9. Oni nomis ĝin kiel historia, pro gravaj decidoj por defendo de orientaj landoj. Temas pri tio, ke en kvar landoj: Pollando, Litovio, Estonio kaj Latvio, kie estos lokitaj soldatoj por gardi limojn de landoj. Oni substrekis, ke tio servu  por signi ĉeeston. Kaj eventuala agresanto timu, krome tio servas por doni pli bonan sekurecon de ĉiuj landoj grupigitaj en NATO. Ankaŭ, oni decidis, ke alianco de NATO estos aktiva en batalo kun Islama Ŝtato.

Monday, July 4, 2016

La naturo - verbasko

Verbasko - ĝi tre bele prezentiĝas dum mateno,
pole oni ĝin nomas 'piękna panna', bela fraŭlino,
ankaŭ ĝi kreskas en ĝardeno.
Kiam vi ĝin ekvidas, tuj krias mia karulino

Wednesday, June 22, 2016

Mia abelaro

Ĝis nun mia abelaro atingis 20 abelujojn pro tio ĝis nun mi estis tre okupata, ĉar oni devas ĉiam ion ripari, observi, kaj 'ŝteli' de abeloj mielon. De tempo al tempo ankaŭ ili min pikis, sed tio, verŝajne por sano?

Thursday, June 9, 2016

La naturo - cikonio

Tiun ĉi vidaĵon.mi observia la unaan fojon,  Ĉar, sur fundo de mia lageto promenadis cikonio, certe, ĝi estis surprizita, ĉar en lageto krom akvo, manki  ankaŭ ranoj.

Wednesday, June 1, 2016

Tago de infano - 2016

Nepo,  Adaś - pentristo
Nepo, Franio - libristo
Tio estas festo por infanoj, kaj ni plenkreskuloj devas nepre pri tio memori. Oni ĉi feston solenas de 1950 jaro. Sed ne en ĉiu angulo de la mondo infanoj havas feliĉan infanecon, certe ne. Kiam ni vidas plorantajn infanojn pro sufero, niaj okuloj ankaŭ larmas. Deziro -  por ĉiam estu rideto sur vizaĝo de infanoj.
Letero al miaj nepoj - ĝi estas la unua, kaj mallonga.
Karaj, kresku rapide, kaj estu ĉiam sanaj, gajaj, feliĉaj. Antaŭ vi la vivo malfermas sian longan perspektivan vojon, do estu kuraĝaj, kaj akceptu sukcesojn, sed evitu malsukcesojn.
Eble vi iam tralegos tiujn ĉi vortojn, kaj pripensu pri sia avo.

Thursday, May 26, 2016

Denove pri abejoj

Mi sur konstruaĵo
Mi pensis, ke hodiaŭ estas jam fino de svarmo de abeloj, sed eraris mi. Posttagmeze, mi rimarkis, ke alte sur akacio pendas 'sako' de abeloj. Tamen, mi diras al mi, tio ne eblas kapti ilin. Sed mi sukcesis, tio estis la plej alta punkto, kiam mi okupas pri abeloj. Ĝi estis danĝera situacio.
Verdire, hieraŭ estis pli danĝera ekskurso por kapti abelojn, por ĉi tiu celo mi devis konstrui specialan konstruaĵon. Sur foto oni tion vidas.

Monday, May 23, 2016

Tio kaj alio - tago kun surprizo

Ĝi aspektis tre granda svarmiĝo
Tagoj estas pli varmaj, kaj aero tre seka, tio faras, ke vetero estas ne tro favora por mi. Mateno estis normala, do, pripensis mi  eble normala esti la sekvaj horoj. Sed, okazis amuza historieto. Denove abeloj svarmis, ĉio iris bone, mi havis ilin en abelujo. Finfine ili tamen forkuris, kaj mia laboro okazis senefike. Vespere, mi ankoraŭ serĉis ilin sur arboj, nek spuron.
Promenante vespere mi trovis nur belan vidon.

Sunday, May 22, 2016

El mia korto - abeloj

 Eĉ vaskaj kadroj ne helpis
Ĉi-jare abeloj ekis frue svarmiĝi, ekzemple en mia abelaro tio okazis la 9-an de majo. Ĝuste tiun ĉi tagon mi kaptis svarmabelon, kaj poste enmetis abelujon, la faro estis simpla, ĉar abeloj estis trankvilaj. Mi aldonu, ke mia abelaro pligrandis ĝis 16 abelujoj, kaj ili devenis el mia abelo-korto. Do, monato majo por mi estis tre laborema. Hodiaŭ surprize, matene, mi devis eltiri svarmon el pruno, ĉar abeloj ne volonte volis lasi okupatan lokon. Eĉ vaskaj kadroj ne helpis. Nur per bastoneto mi prenis 'porciojn' de abeloj, kaj enmetis ilin en konvena abelo. Vere, ili surprizis min, ĉar mi ne  pentris abelujon, kaj aranĝu restajn aĵojn.
Jam sur ĝusta loko
La plej grave, mi devis rapidiĝi, ĉar ofte tuta svarmabelaro forflugu en alia loko, kaj oni ilin jam ne atingos.