Sunday, November 27, 2016

La naturo - vespoj

nesto sub tegmento de abelujo
Tre proksime de mia domo mi ĉi -jare rimarkis tri nestojn de vespoj. Pri du nestoj mi sciiĝis somere, kiam falĉis herbaĵon sur bordoj de lageto. Kaj pripensis, ke ili plu vivu. Do, nur de tempo al tempo vizitis ilin, kaj observis ĝiajn laboron. La tria nesto fondiĝis en malnova abelujo, jam malplena.
Eta aventuro kun vespo. Vespoj jam pereis, ĉar ili faras tion nature, restas nur ovoj, el kiuj printempe naskiĝas novaj vespoj. Mi ŝatas vespojn, ili rolas ankaŭ ian rolon en nia ekosistemo, kvankam homoj devas singardeme laŭ ili, precipe somere, kiam ni manĝas dolĉaĵojn.
tiel aspektas fingro kun mordvundo de vespoTio estis dum malfrua aŭtuno, fine de oktobro, mi laboris sur lageto, kaj neatendite alflugis al mia mano vespo, ĝi mordvundis mian fingron tra ganto. Doloro estis granda, imagu al si, ke tio daŭris du tagojn. Du noktoj sendormaj, mano ŝvelita. Kaj la sekvaj tagoj ankaŭ  plezuraj ne estis. Kompare kun piko de abelo, tio nekomparebla.  

Sunday, November 20, 2016

La naturo - arbaro

arboj sur mia kampo aŭtune
En la verdan arbareton iris knabinet' kantanta, ŝi renkontis kavaliron apud la pinet' sidanta, mi al vi donus buterpanon, sed..., - tiel diras malnova kanteto. Do, ni vidas, en arbarojn kuras plenplene vivo, /ankaŭ homa/ sed, antaŭ ĉio, vivo arbara, kie regas laŭ propraj kondiĉoj, tiel nomata - ekosistemo                                                             
"Kulturo estas tiel bona, kiel ĝiaj arbaroj"- W. Auden "Bedaŭrinde, estas pli facile krei dezerton ol arbarojn"- J. Lovelock
La morto de arbaroj estos fino de nia vivo - malĝoja konkludo.
Kial homaro detruas arbarojn, ĉar ili bezonas novajn kampojn por kultivi plantojn, bredi bestojn, konstrui vojojn, domojn. Celo estas nur unu, por plialtigi konsumadon.  Ankaŭ klimato grande influas por arbaroj - kiu kaŭzas, ke arboj sekiĝas, kaj atakas ilin insektojn
„Popolo homa mortos je civilizo" Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Sunday, November 13, 2016

La vetero novembre

Hieraŭ, kiel bela vetero, malgraŭ temperaturo ne estis alta ĉ. +7*C, sed suno kaŭzis, ke vetero estis por promenado. Tio estas malofte dum novembraj tagoj.
mia abelejo
Malgraŭ, dum noktoj iom frostas -5*C, sed folioj sur arboj ankoraŭ pendas.

Friday, November 11, 2016

Grava festotago por Pollando

maro de naciaj flagoj
Ĉiu lando festas sian la plej gravan feston, kvankam unu foje dum jaro. Do, hodiaŭ tio okazas en mia lando - Pollando. La tuta lando celebras ĉi festotagon, la 11-a de novembro 2016, malgraŭ vetero aŭtuna, sed  honorigi niajn antaŭulojn, niaj korpoj kaj cerboj estas ĉiam varmegaj. 
unu el bildo de parado
Vivu Pollando

Wednesday, November 9, 2016

Eksterlandaj aferoj - Usono

Kvankam la tuta  mondo bone scias, ke Donald Trump estos la 45-a Prezidanto de Usono, sed, ĉu elekto de nova prezidanto portu bona ŝanĝojn en interna, kaj eksterlanda politiko. Estas ĝenerale sciate, ke la lastaj 8 jaroj regis Prezidanton de demokratia partio. Tamen, venkis kandidato de respublikanoj.
Kaj, okazis, ke preskaŭ ĉiuj prognozoj falsis, ili diris, ke grandan ŝancon havas kandidato de demokratoj Hillary Clinton por venko. Kia surprizo, precipe por eŭropanoj, sed detale gvidantoj/ elituloj/ de landoj ilin tute ne suspektis, ke tio ĉi eblas.

Mi vidas similan situacion, se temas pri elekto Prezidanto de Pollando. Ĉiuj prognozoj aŭguris dum pasinta jaro venkon ĝis nuna prezidanto, sed civitanoj balotis malsame ol prognozo. Kaj, ĵus finfine aferoj iras en bona direkto. Ĉe ni estas bona ŝanĝo, sed kontraŭuloj ĉiam atakas, kaj ili ne  kontentas.

Sunday, November 6, 2016

Tio kaj alio - ... iom pri lageto

...eble mi sukcesos?
Jam profunda aŭtuno - do, ventoj, pluvoj, ĉielo sen suno, iom malvarme - tiel ĝi estas nun. Ĝenerale oktobro estis pluvema, kaj la unuaj tagoj de novembro momente tre pluvis, vetero - malagrabla.  Sed hodiaŭ, dimanĉo, temperaturo +9*C, eĉ abeloj el ĉiuj abelujoj flugdancis antaŭ siaj varmaj lokoj. Malgraŭ pluvoj, sed mia lageto ankoraŭ ne kovriĝis per akvo, ĉar grundo sorbas ĉiun kvanton da akvo, kaj ĝia surfaco estas malplena. Estas ne pluraj lokoj, kie mi vidas akvon, sed ĝi estas maldika tavolo. Se mi havas liberan tempon, kaj mia sano permesas, mi plue fortigas bordon 'internan' lageton - cilia "rzęsowy".
cilia lageto el alia flanko
La foto prezentas unu el la tri etaj lagetoj "rzęsowy", kiujn mi projektis kaj poste faris antaŭ jaroj. Mi ĉiam laboras pri ĝi, eble mi sukcesos? La tuto ne estas tro videbla, kiam mi desegnos ĝin, do vi ekvidos pli bone mian laboron.