Sunday, November 27, 2016

La naturo - vespoj

nesto sub tegmento de abelujo
Tre proksime de mia domo mi ĉi -jare rimarkis tri nestojn de vespoj. Pri du nestoj mi sciiĝis somere, kiam falĉis herbaĵon sur bordoj de lageto. Kaj pripensis, ke ili plu vivu. Do, nur de tempo al tempo vizitis ilin, kaj observis ĝiajn laboron. La tria nesto fondiĝis en malnova abelujo, jam malplena.
Eta aventuro kun vespo. Vespoj jam pereis, ĉar ili faras tion nature, restas nur ovoj, el kiuj printempe naskiĝas novaj vespoj. Mi ŝatas vespojn, ili rolas ankaŭ ian rolon en nia ekosistemo, kvankam homoj devas singardeme laŭ ili, precipe somere, kiam ni manĝas dolĉaĵojn.
tiel aspektas fingro kun mordvundo de vespoTio estis dum malfrua aŭtuno, fine de oktobro, mi laboris sur lageto, kaj neatendite alflugis al mia mano vespo, ĝi mordvundis mian fingron tra ganto. Doloro estis granda, imagu al si, ke tio daŭris du tagojn. Du noktoj sendormaj, mano ŝvelita. Kaj la sekvaj tagoj ankaŭ  plezuraj ne estis. Kompare kun piko de abelo, tio nekomparebla.  

Sunday, November 20, 2016

La naturo - arbaro

arboj sur mia kampo aŭtune
En la verdan arbareton iris knabinet' kantanta, ŝi renkontis kavaliron apud la pinet' sidanta, mi al vi donus buterpanon, sed..., - tiel diras malnova kanteto. Do, ni vidas, en arbarojn kuras plenplene vivo, /ankaŭ homa/ sed, antaŭ ĉio, vivo arbara, kie regas laŭ propraj kondiĉoj, tiel nomata - ekosistemo                                                             
"Kulturo estas tiel bona, kiel ĝiaj arbaroj"- W. Auden "Bedaŭrinde, estas pli facile krei dezerton ol arbarojn"- J. Lovelock
La morto de arbaroj estos fino de nia vivo - malĝoja konkludo.
Kial homaro detruas arbarojn, ĉar ili bezonas novajn kampojn por kultivi plantojn, bredi bestojn, konstrui vojojn, domojn. Celo estas nur unu, por plialtigi konsumadon.  Ankaŭ klimato grande influas por arbaroj - kiu kaŭzas, ke arboj sekiĝas, kaj atakas ilin insektojn
„Popolo homa mortos je civilizo" Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Sunday, November 13, 2016

La vetero novembre

Hieraŭ, kiel bela vetero, malgraŭ temperaturo ne estis alta ĉ. +7*C, sed suno kaŭzis, ke vetero estis por promenado. Tio estas malofte dum novembraj tagoj.
mia abelejo
Malgraŭ, dum noktoj iom frostas -5*C, sed folioj sur arboj ankoraŭ pendas.