Saturday, July 30, 2011

La somero - 2011


Jam la fino de monato julio, kaj ankoraŭ pluvas. Preskaŭ tuta julio estis sensuna, humida kaj pluvema. La tuta mia lando atentadi  varman venton kaj radoj de la suno. La rikolto de grenoj urĝaj. Ankaŭ malsanas pro fungoj terpomoj, tomatoj, k.a.  Oni prognozi de la unuaj tagoj de aŭgusto suna vetero. /Mi hodiaŭ aŭdis ke en Somalio regi egan sekigon, kaj suferantaj homoj pro ĉi tio./
p.s. mia komputilo difektiĝis kaj riparisto ne scias la kaŭzon ĝis nun. Sur la foto savantaj floroj en mia ĝardeno.

Monday, July 18, 2011

La lageto - 10

Post la longa tempo mi hodiaŭ "inaŭguris" laboron ĉe mia lageto. Komence mi devas fortigi la bordojn, ĉar la akvo dismoliĝis ili preskaŭ entute. Unue, mi starigos stabilajn bastonojn, kaj enplektos arbustojn, sekve eltiros koton el lageto kaj surmetos ĝin sur frue preparite 'konstruaĵo'. Kiam mi pritaksas verŝajne la laboron, mi ne sukcesos. Ankaŭ mi devas modernigi lignoŝuon, kaj ŝanĝi ligno en ĝi. Pasis ne plena horo, kaj mia fosilo rompetis, kaj mi finis laboron. Verdire, mi timas pri ĉi laboron. Kiel proza laboro, sed kiel peza

Friday, July 1, 2011

Sen kategorio - diversaj rimarkoj

Nun estas periodo, kiam abeloj svarmiĝi, kial tia okazintaĵo aperas, ĉar en abelujo ekzistas tro multe da abeloj, kaj pli frue estiĝis jam la dua patrino, do junaj abeloj kreas novan familion, kaj ili deflugas el propra abelujo, La instinkto ordonas serĉi novan taŭgeman lokon. Ĝuste ili trovis ĝin en miaj du malnovaj arboj, saliko, ĝi havi ĉirkaŭe 3 metrojn, Mi supozas, ke abelfamilo estas multnombra, La ĉefa demando, trovi manieron por eltiri ilin el arbo. En antaŭaj tempoj abeloj vivis nur en arboj, kaj entreprenema homo, pripensis, kial ni devas grimpi al alta arbo por ricevi dolĉan produkton, mi konstruigu similan ujon malalte, kaj faru, ke abeloj estu obeemaj al ni. Tiel oni endomigis abelojn