Sunday, January 4, 2015

Ekologio - ŝanĝo de klimato

Kial ni ne volas kompreni kaj sekve enkonduki ŝanĝojn, ĉar
   Nia cerbo plej preferas absorbi kaj transformi facilajn kaj agrablajn aferojn al ni.
Ŝanĝojn? Mi perdas je tion – mi ne volas ilin.
La konsciiĝo de problemo de danĝero grandegas. Neceseco de ŝanĝoj de klimato nuntempe  postulas de ni egan penon: transkonstruon de socia pensado, investi grandajn rimedojn kaj la plej grave limigi konsumadon, pli ĝuste transformado tutan ekonomian sistemon, ĉar ĝis nun konsumado postulas kaj absorbas grandan kvanton da energio, krome niaj subteraj rimedoj malgrandiĝas. Do, ĉio ĉi postulas de homoj forĵetu ĝisnunan senzorgan vivon kaj prenu grandan penon en propra mano. Ni nune vivantaj homoj devas sincere konsideri la aferon.
La temon mi daŭrigos…

No comments: