Wednesday, June 5, 2013

De socjalismo al kapitalismo

Mia ricevita signaĵo en 1984, ĝi estas bronza kruco.
Hieraŭ pasis la 24-a datreveno de parte libera balotado en Polujo, tio estis 4.06.1989. La poplo volis provi ion novan, kaj nepre forŝovu malnovan registraron. Mi ankaŭ en tiu tago  partoprenis kaj voĉdonis al dekstraj parlamentanoj.
 Se vi demandos min, ĉu ŝanĝis ion en mia vivo, kiam mi komparas ambaŭ periodoj, socialismo kaj kapitalismo, do mia pensado nenion, sed iomete materia sfero pliboniĝis.
Tamen, nun multaj homoj en mia lando ne estas kontentaj pro sia situacio viva, sed ili ne volus, ke tiamaj tempoj revenu denove.

No comments: