Friday, February 3, 2012

Tio kaj alio - kanteto

Tiu ĉi la kanteto orgini de pola regiono 'Mazowsze'- legu- mazovŝe, Kaj traktas pri la vivo kaj la morto humore. La kanteto tradukis el la pola lingvo la fama pioniro de esperanta movado Antoni Grabowski.

Iras Maciek
Kun batil' ĉe zono iras Maciek voje,
Ekantante iam; tindirindi - ĝoje.
Se iu baras straton, Ricevas frapbaton,
Oj dadana...
   Ho, ve, malsaniĝis Maciek nia kara,
   En drinkej' ne estis dum vespero kvara,
   Jam al ni ne kantas,
   Bieron ne aĉetas.
   Oj dadana...
 
Mortis Maciek, mortis, venis lia horo.
Pacon la eternan donu Di-Sinjoro.
Li estis brava viro,
Ĝis lasta spiro.
Oj dadana...
   Nia Maciek kuŝas sur kverka tabulo,
   Se muziko ludas, dancus la mortulo.
   Mazuro aliforte
   Moviĝas eĉ postmorte,
   Oj dadana...

Klarigoj: La pola titolo de kanteto- 'idzie Maciek'
          'Maciek'- antaŭnomo de la heroo
           'mazuro'- speco de la danco
           'oj dadana- alkantado

No comments: