Sunday, January 10, 2016

La naturo - pripensoj

El mia herbejo
La praformoj de la vivo estas transformitaj, transformataj tute, ĝisfunde - kaj, al oportuno iras, ankaŭ al eksterordinareco. Malgraŭ tio, en la praformo de la vivo, ĝuste, en ĉi formoj ne komplikaj daŭras ia beleco de simplaĵoj, , plue, la animon detruitan pere moderna kulturo ĝi scipovas ekinteresiĝi, kaj ensorĉi. Kaj, ĝi estas precipa aĵo: ju pli sorbas nin kulturo, kaj super ordinara ĝia rapideco, des pli estiĝas al ni ĝia kareco, jam ĝia nuntempeco trapasis senrevene - ĝi, bedaŭrinde neniam revenos.

No comments: