Tuesday, November 1, 2011

Sen kategorio - pensoj

Temas pri frazoj. Eĉ unuvorta frazo enhavas sian signifon, ĝi sonas vivodone, aŭ male. Komprenebe ĝi devi havi sian konstruaĵon.  La plej simplaj; Paco, Dankon, Bonvolu, Peti, Pardonpetu al mi, Ĝis revido, kiel, ili portas pozitivan forton, kaj faciligas nian vivon, pro tio la vivo inter la homoj estiĝas pli harmonia.  Ankaŭ indas nepre mencii, Esperanta amikeco /en venonta notico mi, koncernos al ĝi/. Ĉiuj el ili, mi devus aparte valorigi, sed ĝenerale oni scii, pri kio temas. Komence menciitaj frazoj/ vortoj/ respegulas bonan flankon de la homa animo. La frazoj estas fundanentaj iloj por esprimi niajn, ne nur bazajn bezonojn, sed ankaŭ niaj vivaj komplikaĵoj. Okazas, ke frazoj servas por malbona laŭdo aŭ malbeno. Ĝenerale ili ŝanĝadas sian signifon laŭ la volo de parolantoj aŭ skribantoj. Mia ŝatata frazo, kompreneble nur private 'mia lageto', laŭvorte. Ho, kiel grande al mi, ĝi signifas, eĉ emocie. Fine ,persone mi ŝatas mallongajn frazojn.

No comments: