Sunday, April 3, 2011

Esperanto -8


Trarigardante, mian esperantan literaturon /kiel ĝi malriĉa/, mi trafis kopion de libreto el 1887, sed represita en 1984. la titolo kaj la tuta ĉefpaĝo, sur la foto. Ĝi estas en pola lingvo, ankaŭ estis eldonitaj; ruse, france, kaj germane. La rusa eldono kalkulis 3 miloj da ekzemploj. La libreto estas konciza kaj valorinda. Al mi persone, frapis jenon, la "Promeso" . Mi, citas vortojn de L. Zamenhof:
"Mi, subskribita,
promesas ellerni la
proponitan de d-ro
Esperanto lingvon in-
ternacian, se estos
montrita, ke dek mi-
lionoj personoj donis
publike tian saman
promeson.

subskribo"

Miaopinie, kiel ega volo de nia kreinto de Esperanto, mi konas rete Esperantistoj kredantoj en tio, sed ĉu ni plenumigos lian volon. Mi pensas, ke ĉi tio estas eble. Dek milionoj...

No comments: