Thursday, June 25, 2015

Tio kaj alio - jubilea festo

Mia diplomo
Hodiaŭ posttagmeze okazis jubilea bela okazintaĵo. Antaŭ kelka tempo mi ricevis invitilon, kaj oni invitis min por ĉi jubileo. Tio estis en urbo, kie mi tiam loĝis. En la periodo 1994 - 1998 - mi estis konsilantaro de loka socio.  La temo tuŝas 25 jarojn de loka memregistraro. Entute partoprenis ĉirkaŭ 80 homoj. Oficiale ni komenciĝis per kanto de pola nacia himno. Estis paroloj je temo traktata pri pasintaj 25 jaroj, kiam oni enkondukis lokan memregistrarecon, /mi aldonu, ke antaŭe ĝi  ankaŭ ekzistis/ kaj, kion ili faris por urbo, ankaŭ oni listigis homojn, kiuj laboris en tiu ĉi tempo. Multaj homoj jam forpasis, kaj ni omaĝis ilin per unu minuto de silento. Ĉiuj konsilantaroj, kiuj ensidis en tiu ĉi periodo ricevis diplomojn - dankindojn, krome, memorajn medalojn. "Podziękowania". Interalie mi ankaŭ ricevis diplomon, ankaŭ medalon. Ĉe la fino de festo okazis arta parto. En ĝi junuloj bele kantis naciajn nuntempajn belajn kantojn. Fine estis eta manĝa regalado.

No comments: