Sunday, October 7, 2012

La aŭtuno - 2012

,eĉ fungoj ne kreskas...
Ĝi alvenis tre rapide. al mi jam troaĝulo, la tempo kuras tro rapide, precipe aŭtunaj tagoj, kiam mi ellitiĝas, kaj pensas kian urĝan taskon dum hodiaŭa tago entrepreni. Jes, mi elektis, hodiaŭ mi faros ... , poste evitentiĝis, ke mi ŝanĝis la decidon.
La tago pasas, kaj mi denove enlitiĝas, kia proza realo por mi, kaj nia tuta homa gento.

La ĉijara aŭtuno estas plue ege seka, eĉ fungoj ne kreskas konvene, malgraŭ eta varmeco, kvankam pomoj ĉijare abundis, sed ĝenerale, ĝi aspektas ĝis hodiaŭa tago milde, kaj kviete.

En mia lando funkcias jenaj diroj: 'Pola ora aŭtuno' /polska złota jesień/, tio certe deveni  de oraj, kaj flavaj folioj de arboj.
La dua diro, 'Virinega somero' /babie lato/ tio deveni de araneoj, la fadenoj, kiuj konstruas araneojn, kaj ili poste ŝvebas en aeron. Sed, verdire mi ne scias veran ligilon inter la virino kaj aranejaj fadenoj.

No comments: