Tuesday, October 16, 2012

De socialismo al kapitalismo

mia legitimilo
Sub tiu ĉi titolo mi prezentas novan kolumnon. Mi longe pripensadis, ĉu preni la temon, sed fine konstatis, ja, mi vivis pli longa periodo en socialisma lando, do, mi havas la  rajton ion priskribi.
Sed, ĉu mi estos objektiva, tamen, mi zorgos skribi veron, nenion kaŝi, ĉar tio estus kontraŭ mi.
 
 Mia imago pri alia sistemo socia estis nenia, iam juna knabo. Ni ĉiuj geknaboj estis tiel edukataj, ke la socialisma sistemo estas la plej prava kaj bona. Oni kriis, vokis, nur la vojo tra, kiun ni iras, daŭros senĉese.

La fotografio prezentas mian legitimilon lernejan, kun mia vizaĝo /1963/, sube, ni vidas la stampon, kun titolo de mia lernejo meza. "la Teknikumo de Industrio de Sukerfarejo"

No comments: