Thursday, July 23, 2015

Esperanto - 23

Antaŭ unu jaro mi vojaĝis al Argentino por ke partopreni UK en Bona Aero, tio estas nun rememoro. Ĉi-jare mi  aliĝis  al UK en Francio - Lilo. Pro diversaj kialoj mi ne partoprenos ĝin, Tio estis mia granda revo, ĉar tio esta la 100a Kongreso. Malgraŭ ĉio mi kvankam spirite partoprenos Kongreson. Mia kongresa numero estas KN -1566. Kiam komenciĝos la Kongreso, mi certe ankaŭ kantos himnon de Esperanto, sendepende de loko, kie mi estos, ĉar mi parkere ellernis ĝin, kaj pripensos pri ideo de kreinto de lingvo, ne nur koni lingvon, sed ankaŭ  revi pri bono de homaro.

No comments: