Friday, November 23, 2012

Esperanto - 10

Kial mi plue membriĝas al UEA, ĝuste pro tio, ke ĝi estas jam longdaŭra organizaĵo, kaj en ĝi agas konvinkitaj esperantistoj el la tuta mondo.

Ĉu financa krizo en la mondo malhelpas, ke malkreskas la nombro de anoj en tiu ĉi asocio, mi opinias, ke ne.
La kotizo por la jaro 2013 iomete plialtiĝis, sed tio ne estas grava faktoro por mi, do mi plue apartenas en UEA.
Kvankam mi estas nur senreliefa ano de mia organizaĵo, tamen tia ĉi modesta maniero helpas por UEA, kaj donas al mi la fieron, ke mi povas partopreni, kaj, eĉ preni la voĉon en gravaj aferoj, praktike aŭ teorie. 

Ĉu oni povas pligrandigi kaj varbi novajn membrojn en UEA,  tio ĉi estas malfacila tasko, sed eble. Proponitaj metodoj priskribitaj en novembra mumero de revuo "Esperanto' indas kaj iras en bona direkto.
"La Komisiono pri Strategitaj Demandoj bonvenigas konstruan kritikon kaj kunlaboron. Precipe interesaj estas reagoj de grupoj kaj asocioj surbaze de iom vasta  diskuto; sed ankaŭ informitaj komentoj kaj proponoj de unuopuloj estas bonvenaj".
La lasta frazo devenas de Strategia bazo por UEA

No comments: