Wednesday, February 17, 2010

Esperanto 7


mia Esperanto
Laste, mi alligis al U.E.A. de 2009 kaj intencas aparteni plue al ĝi, do mi fieras pro tio. Ankaŭ mi ĉeestas al Ipernity, Lernu, Blogger, Orcut, kvankam tio estas modeste, sed mi iomete disvastigas la internacian lingvon. Laŭ mi ĉiu sfero de la homa agado, ni nepre devas aldoni, kiel politika afero. Ni prenu kulturon, sciencon, simplan vivadon, ekzisto de entrepreno, bankojn, internaciajn organizaĵojn, k.t.p., ĉio postulas sen escepto la monon. Ankaŭ al tiuj apartenas Esperanto, sed multoj el ni dezirus vidi ĝin kiel neŭtrala afero. Fakte en Eŭropo jam ekzistas, kaj oni kreas esperantajn partiojn en diversaj landoj, tio estas tre bona rimedo al venko. La plej grava en ĝi estas la programo, ĉar ĝi devas servi por la homaro. /en mia lando verŝajne ĝi ne ekzistas/. Ankoraŭ pri junularo, ni elpensu rimedon por instigi ilin,ke ili ne forgesu vojon al Esperanto

No comments: